Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 BAEKTEL Projekat


Number of documents: 10   Number of sentences: 2745

Journal DocumentAbout Document
5.2014.1.1
vol.
5.2014.1
Analiza postojeće evropske prakse i principa u razvoju otvorenih obrazovnih resursa (OER)
authors: Damjan Hann, Ranka Stanković, Nenad Stefanović, Snežana Šćepanović, Saša Tatar, Milivoj Vulić, Marjana Zajc
keywords: OER, OCW, MOOC, BAEKTEL
5.2014.1.2
vol.
5.2014.1
Pregled formalno-pravnih dokumenata koji se bave otvorenim obrazovnim resursima u evropskim visokoškolskim institucijama
authors: Damjan Hann, Ranka Stanković, Milivoj Vulić, Marjana Zajc
keywords: OER, OCW, MOOC, BAEKTEL, formalno-pravna dokumenta
5.2014.1.3
vol.
5.2014.1
Izveštaj o uslovima za otvorene obrazovne resurse u zemljama Zapadnog Balkana
authors: Marija Blagojević, Damjan Hann, Slobodanka Krivokapić, Adila Nurić, Danijela Milošević, Snežana Šćepanović, Saša Tatar, Milivoj Vulić, Marjana Zajc
keywords: OER, OCW, MOOC, BAEKTEL, ICT
5.2014.2.2
vol.
5.2014.2
Radionice radi lakšeg usvajanja zajedničkih regulativa za objavljanje OER sadržaja, posebno unutar pojedinih univerziteta u WB
authors: Dalibor Vorkapić , Dragana Tepić , Ivan Obradović , Ranka Stanković, Saša Tatar
keywords: BAEKTEL, OER, radionice
5.2014.2.3
vol.
5.2014.2
Konceptualni model IKT rešenja za BAEKTEL OER mrežu (OER) DEV2.3
authors: Olivera Kitanović, Nikola Vulović, Ranka Stanković , Ivan Obradović
keywords: IKT, BAEKTEL, informaciono-komunikacione tehnologije
5.2014.3.1
vol. 1
5.2014.3
Implementacija OER pocedura i smernica kroz razvoj BAEKTEL čvorova u WB PC
authors: Dalibor Vorkapić, Nikola Vulović , Ranka Stanković , Ivan Obradović
keywords: BAEKTEL, OER, čvorovi
5.2015.2.1
vol.
5.2015.2
Smernice za kreiranje i objavljivanje OER sadržaja
authors: Aleksandar Borković, Maja Ilić, Dijana Majstorović, Natasa Mrđa, Marija Radojičić, Irena Rajlić, Saša Tatar
keywords: BAEKTEL, OER, Sadrzaj OER-a
5.2015.3.2
vol.
5.2015.3
Zajednički BAEKTEL portal za indeksiranje svih dostupnih OER-a i drugih TEL sadržaja za podršku
authors: Olivera Kitanović , Nikola Vulović, Ranka Stanković, Ivan Obradović
keywords: tehnološki potpomognuto učenje, BAEKTEL
5.2016.3.3
vol. 3
5.2016.3
Višejezični terminološki resursi i usluge za podršku višejezičnosti OER-a
authors: Ranka Stanković, Ivan Obradović , Olivera Kitanović, Bojan Zlatić, Dalibor Vorkapić
keywords: jezički resursi, višejezičnost, terminologija, OER
5.2017.3.4
vol. 4
5.2017.3
Obučene osobe odgovorne za pripremu OER sadržaja
authors: Dalibor Vorkapić , Ranka Stanković, Ivan Obradović
keywords: priprema OER sadržaja, trening