Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Report on the Conditions for OER in WB PCIzveštaj o uslovima za otvorene obrazovne resurse u zemljama Zapadnog Balkana
BAEKTEL Project, Project report [pdf]BAEKTEL Projekat, Projektni izveštaj [pdf]
ID: 5.2014.1.3 Number: 1 Month: 04 Year: 2014 UDC: [tmx] [bow]
Marija Blagojević
Institution: University of Kragujevac (UNIK)
Mail: marija.blagojevic@baektel.eu
Marija Blagojević
Institucija: Univerzitet u Kragujevcu (UNIKG)
E-pošta: marija.blagojevic@baektel.eu
Damjan Hann
Institution: University of Ljubljana (UL)
Mail: damjan.hann@ntf.uni-lj.si
Damjan Hann
Institucija: Univerzitet u Ljubljani (UL)
E-pošta: damjan.hann@ntf.uni-lj.si
Slobodanka Krivokapić
Institution: University “Mediterranean” (UNIM)
Mail: slobodanka.krivokapic@unimediteran.net
Slobodanka Krivokapić
Institucija: Univerzitet “Mediteran” (UNIM)
E-pošta: slobodanka.krivokapic@unimediteran.net
Adila Nurić
Institution: Univerzitet u Tuzli (UNTZ)
Mail: adila.nuric@untz.ba
Adila Nurić
Institucija: Univerzitet u Tuzli (UNTZ)
E-pošta: adila.nuric@untz.ba
Danijela Milošević
Institution: University of Kragujevac (UNIK)
Mail: danijela.milosevic@ftn.kg.ac.rs
Danijela Milošević
Institucija: Univerzitet u Kragujevcu(UNIKG)
E-pošta: danijela.milosevic@ftn.kg.ac.rs
Snežana Šćepanović
Institution: University “Mediterranean”(UNIM)
Mail: tempus@unimediteran.net
Snežana Šćepanović
Institucija: Univerzitet “Mediteran” (UNIM)
E-pošta: tempus@unimediteran.net
Saša Tatar
Institution: University of Banja Luka (UBL)
Mail: sasa.tatar@gmail.com
Saša Tatar
Institucija: Univerzitet u Banjoj Luci (UBL)
E-pošta: sasa.tatar@gmail.com
Milivoj Vulić
Institution: University of Ljubljana (UL)
Mail: milivoj.vulic@guest.arnes.si
Milivoj Vulić
Institucija: Univerzitet u Ljubljani (UL)
E-pošta: milivoj.vulic@guest.arnes.si
Marjana Zajc
Institution: University of Ljubljana (UL)
Mail: marjana.zajc@ntf.uni-lj.si
Marjana Zajc
Institucija: Univerzitet u Ljubljani (UL)
E-pošta: marjana.zajc@ntf.uni-lj.si
Abstract
Strategic directions in the field of ICT (Information and Communications Technology) are still not widely used in practice. What lacks is the necessary digital infrastructure. In addition, the necessary regulation to make full use of, access to, and distribution of data based on standards and platforms OD (Open Data) and OER (Open Educational Resources) has not yet been adopted. The adjustment of regulations on intellectual property, e-government and information security is an additional requirement for the application of OER.
Apstrakt
Strategije razvoja u oblasti obrazovanja u partnerskim zemljama Zapadnog Balkana definišu pametan rast kao jedan od prioriteta razvoja ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama. Obrazovanje i digitalno društvo su generator razvoja i unapređenje znanja zemalja EU. Zemlje u procesu pridruživanja, pored identifikovanja sopstvenih ciljeva i prioriteta, usvajanjem strateških dokumenata potvrđuju politiku i opredeljenje za realizaciju ciljeva kojima se podiže kvalitet života i jača ekonomska snaga društva. Opredeljenje da se ekonomski razvoj zasniva na znanju i inovacijama iskazano je u strateškim dokumentima, koji korespondiraju sa ciljevima evropske strategije.
Keywords: OER, OCW, MOOC, BAEKTEL, ICT Ključne reči: OER, OCW, MOOC, BAEKTEL, ICT
Pages: 21Strane: 19
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\5_2014_1_3_tmx_0.svg