Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Multilingual terminological resources and services used for supporting OER multilingualityVišejezični terminološki resursi i usluge za podršku višejezičnosti OER-a
BAEKTEL Project, Project report [pdf]BAEKTEL Projekat, Projektni izveštaj [pdf]
ID: 5.2016.3.3 Number: 3 Volume: 3 Year: 2016 UDC: [tmx] [bow]
Ranka Stanković
Institution: University of Belgrade
Mail: ranka.stankovic@baektel.eu
Ranka Stanković
Institucija: Univerzitet u Beogradu
E-pošta: ranka.stankovic@baektel.eu
Ivan Obradović
Institution: University of Belgrade
Mail: ivan.obradovic@baektel.eu
Ivan Obradović
Institucija: Univerzitet u Beogradu
E-pošta: ivan.obradovic@baektel.eu
Olivera Kitanović
Institution: University of Belgrade
Mail: olivera.kitanovic@baektel.eu
Olivera Kitanović
Institucija: Univerzitet u Beogradu
E-pošta: olivera.kitanovic@baektel.eu
Bojan Zlatić
Institution: University of Belgrade
Mail: bojan.zlatic@baektel.eu
Bojan Zlatić
Institucija: Univerzitet u Beogradu
E-pošta: bojan.zlatic@baektel.eu
Dalibor Vorkapić
Institution: University of Belgrade
Mail: dalibor.vorkapic@baektel.eu
Dalibor Vorkapić
Institucija: Univerzitet u Beogradu
E-pošta: dalibor.vorkapic@baektel.eu
Abstract
Due to the combined effect of globalization and European integration the need for support of multilingual business and academic communication is growing. The language barrier is the biggest obstacle that stands in the way of broader usability of OERs. Its immediate effect on the approach adopted in BAEKTEL was to provide OER materials in various languages. It is an efficient answer to the main criticism of OER that they are biased towards the so called "big" languages. In addition to that, in order to offer support in terminology, the BAEKTEL platform provides electronic terminological resources, parallel (multilingual) corpora of lessons and texts in written form, and functionalities for searching and browsing of terminological resources and using them for text annotation.
Apstrakt
Zbog kombinovanog dejstva globalizacije i evropskih integracija potreba za podrškom višejezičnoj poslovnoj i akademskoj komunikaciji raste. Jezičke barijere su najveća prepreka koja stoji na putu šire upotrebljivosti otvorenih obrazovnih resursa. Njihov neposredni efekat na pristup usvojen u BAEKTEL-u je da se obezbede OER materijali na različitim jezicima. To je efikasan odgovor na glavnu kritiku OER da su pristrasni prema takozvanim "velikim" jezicima. Pored toga, u cilju pružanja podrške u terminologiji, BAEKTEL platforma pruža elektronske terminološke izvore, paralelne (višejezične) korpuse lekcija i tekstova u pisanoj formi, i funkcionalnosti za pretraživanje i pregledanje terminoloških resursa i njihovo korišćenje za označavanje teksta.
Keywords: language resources, multilinguality, terminology, OERKljučne reči: jezički resursi, višejezičnost, terminologija, OER
Pages: 45Strane: 45
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\5_2016_3_3_tmx_0.svg