Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 Petrović et al., 2011, vol. XVI:59, ID: 7.2011.59.4[About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 181 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 181 rečenica) [pdf]
n1Climate Changes and Green Information Technologies n1Klimatske promene i zelene informacione tehnologije
n2Nata[a Petrovi], Mirjana Drakuli], Vladimir Vujin, Ratimir Drakuli], Veljko Jeremi] n2Nataša Petrovi], Mirjana Drakuli], Vladimir Vujin, Ratimir Drakuli], Veljko Jeremi]
n3Faculty of Organizational Sciences in Belgrade n3Fakultet organizacionih nauka u Beogradu
n4The control of climate changes is one of the greatest historical challenges facing humanity in the 21st century. n4Kontrola klimatskih promena jeste jedan od najvecih istorijskih izazova sa kojima se covecanstvo sustece u 21. veku.
n5All economy sectors need to contribute as much as possible, and clearly the information technologies (ITs) have a key role. n5U ovoj oblasti svi sektori privrede moraju da ucine sve što mogu, a uloga informacionih tehnologija (IT) je svakako od suštinskog znacaja.
n6ITs are recognized as important enablers of the low-carbon transition. n6IT se smatraju pokretacima prelaska na emisije smanjenih kolicina ugljenika.
n7They offer mostly untapped significant potential to mitigate our emissions, empower energy users and create completely new business opportunities. n7One poseduju uglavnom još neiskorišcene a znacajne mogucnosti za ublažavanje emisije gasova, daju vecu moc korisnicima energije i stvaraju sasvim nove poslovne prilike.
n8However, I/s have also a carbon footprint. n8Ipak, ni IT nisu u potpunosti nezavisne od ugljenika.
n9Due to significance they could have and hazardous effects that they can cause, IT are subject to international and national regulations. n9Zbog znacaja koje imaju i opasnosti koju mogu da izazovu, IT su i oblast koju regulišu kako medunarodni, tako i nacionalni propisi.