Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 Snoelj J., 2009, vol. XIV:53, ID: 7.2009.53.9[About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 74 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 74 rečenica) [pdf]
n1Survive-to-Thrive n1Od preživljavanja do procvata
n2Chair EMEA Manufacturing Enterprise Solutions (MESA) Principal Consultant, Logica n2Predsedavajući u EMEA Rešenja za proizvodna preduzeća (MESA) Glavni konsultant, Logica
n3Given the current economical crisis, surviving seems to be first thing for many manufacturers. n3U uslovima tekuće ekonomske krize izgleda da proizvodne organizacije razmišljaju jedino kako da opstanu.
n4Too often their policies are limited to drastic cost cutting activities, without a clear vision how to thrive to operations excellence. n4Isuviše cesto njihova politika se svodi na drastična ograničenja troškova, a da pritom nemaju jasnu viziju o tome kako da postignu najoptimalniji učinak.
n5Nevertheless, aligning the business and manufacturing processes, the organization and the supporting tools is the core of the strategy and activities of the surviving manufacturers, successfully thriving for operations excellence. n5Ipak, usklađivanjem poslovnih i proizvodnih procesa, organizacija i alati podrške postaju osnova strategije i aktivnosti proizvođača koji opstaju i postižu izvanredne uspehe u poslovanju.
n6This paper has been presented at the SPIN09 conference in Belgrade on November 5, 2009 n6Ovaj rad je predstavljen na konferenciji SPIN09, 5. novembra 2009. godine u Beogradu. Uvod
n7 n8Introduction Survive-to-Thrive was the theme of the European Conference of MESA International, held on October 27 - 28, 2009 in Utrecht, The Netherlands as well. n7 n8Od preživljavanja do procvata bila je tema evropske konferencije MESA International, koja je održana i u Utrehtu, u Holandiji, 27-28. oktobra 2009. godine.
n9Attendees, including manufacturers/producers, solution providers and analysts, heard how companies on either end of the spectrum need to think, act and engage in today's and tomorrow's global economic realities. n9Učesnici, među kojima su bili i proizvođači, savetnici i analitičari, raspravljali su o tome kako i uspešne i neuspe-šne kompanije treba da razmišljaju, da se ponašaju i da posluju u današnjoj i budućoj ekonomskoj realnosti.
n10Trends and observations n10Pravci zapažanja