Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Survive-to-ThriveOd preživljavanja do procvata
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2009.53.9 Number: 53 Volume: XIV Month: 12 Year: 2009 UDC: 005.51/.52 [tmx] [bow]
Jan Snoeij
Institution: Chair EMEA Manufacturing Enterprise Solutions (MESA), Principal Consultant, Logica
Jan Snoeij
Institucija: Predsedavajući u EMEA Rešenja za proizvodna preduzeća (MESA), Glavni konsultant, Logica
Abstract
Given the current economical crisis, surviving seems to be first thing for many manufacturers. Too often their policies are limited to drastic cost cutting activities, without a clear vision how to thrive to operations excellence. Nevertheless, aligning the business and manufacturing processes, the organization and the supporting tools is the core of the strategy and activities of the surviving manufacturers, successfully thriving for operations excellence. This paper has been presented at the SPIN09 conference in Belgrade on November 5, 2009
Apstrakt
U uslovima tekuće ekonomske krize izgleda da proizvodne organizacije razmišljaju jedino kako da opstanu. Isuviše često njihova politika se svodi na drastična ograničenja troškova, a da pritom nemaju jasnu viziju o tome kako da postignu najoptimalniji učinak. Ipak, uskla|ivanjem poslovnih i proizvodnih procesa, organizacija i alati podrške postaju osnova strategije i aktivnosti proizvođača koji opstaju i postižu izvanredne uspehe u poslovanju. Ovaj rad je predstavljen na konferenciji SPIN09, 5. novembra 2009. godine u Beogradu.
Pages: 63-66Strane: 63-66
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2009_53_9_tmx_0.svg