Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 Savoiu et al., 2009, vol. XIV:52, ID: 7.2009.52.1[About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 141 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 141 rečenica) [pdf]
n1CONTENTS n1SADRŽAJ
n2Number 52, Year XIV September 2009. n2Broj 52, Godina XIV Septembar 2009.
n35 Diversity of specific quantitative, statistical and social methods, techniques and management models in management system n35 Različiti specifični kvantitativni, statistički i socijalni metodi, tehnike i modeli upravljanja u sistemu menadžmenta Gheorghe Savoiu, Ondrej Jaško, Mladen Cudanov
n415 Operational risk management in financial services and the new Basel accord n415 Upravljanje operativnim rizikom u sektoru finansijskih usluga i novi bazelski sporazum
n5Vesna Bogojevic Arsic n5Vesna Bogojević Arsić
n623 Metadata and website design for statistical data dissemination n623 Metapodaci i projektovanje VEB stranice za diseminaciju statističkih podataka
n7Miroslav Hudec, Pavol Buchler n7Miroslav Hudec, Pavol Buchler
n831 Advantages and disadvantages of project financing n831 Prednosti i nedostaci projektnog finansiranja
n9Sladjana Benkovic, Milos Milosavljevic n9Sladjana Benković, Miloš Milosavljević