Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 Đukanović et al., 2004, vol. XI:13, ID: 2.2004.13.1[About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 55 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 55 rečenica) [pdf]
n1SELECTION OF THE COMBINED MACHINE FOR THE UNDERGROUND EXCAVATION COAL MINES CONDITIONS n1IZBOR KOMBINOVANE MAŠINE ZA IZRADU PODZEMNIH PROSTORIJA ZA USLOVE RUDNIKA UGLJA SA PODZEMNOM EKSPLOATACIJOM
n2Đukanović Duško, M.Sc., Đukić Branko, B. Sc., Sanković Ćira, B. Sc. n2Mr Đukanović Duško, inž. Đukić Branko, inž. Sanković Ćira
n3SUMMARY n3IZVOD
n4The task of this paper was to determine technical characteristics of the combined machine working part, based on the calculations and working experiences, which could be applicated for the development works in the working conditions – coal, in the domestic underground coal mines. n4Zadatak ovog rada bio je da se na bazi proračuna i iskustava, odrede tehničke karakteristike radnog organa kombinovane mašine, koja može raditi na izradi podzemnih prostorija u radnoj sredini ugalj u uslovima naših rudnika sa podzemnom eksploatacijom uglja.
n5Laboratory data for specific working conditions are used, and calculations of necessary power of the electrical engine with driving working part, are realised by the determined methodology. n5U radu su korišćeni laboratrorijski podaci određeni za radnu sredinu, a po utvrđenoj metodologiji izvršen je proračun potrebne snage pogonskog elektromotora na radnom organu kombinovane mašine.
n6Framework of the working tool characteristics (for the working enviroment – coal) are given by the analysis of the received data, which include number of rotation of the driving electrical engine, number of knives, and necessary power of the driving electrical engine. n6Analizom dobijenih rezultata date su okvirne karakteristike radnog organa kombinovane mašine (za radnu sredinu ugalj) i to pre svega broj obrtaja radnog organa, broj noževa i potrebna snaga pogonskog elektromotora, za uslove naših rudnika uglja.
n7Key words: combined machine, underground excavation n7Ključne reči: kombinovana mašina, podzemna eksploatacija
n8INTRODUCTION n8UVOD
n9Coal excavation in the JP PEU (Public Enterprise For Underground Coal Excavation) demands constant improving and introducing of some new and modern technological solutions, which will enable better productivity, safer work, and humanization of the men-work. n9Eksplaotacija uglja u JP za PEU zahteva stalno usavršavanje i uvođenje novih i savremenih tehnoloških rešenja, koja će omogućiti veću produktivnost, sigurnost rada i humanizovati teški fizički rad.