Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Selection of the combined machine for the underground excavation coal mines conditionsIzbor kombinovane mašine za izradu podzemnih prostorija za uslove rudnika uglja sa podzemnom eksploatacijom
Underground Mining Еngineering, Expert paper [pdf]Podzemni radovi, Stručni rad [pdf]
ID: 2.2004.13.1 Number: 13 Volume: XI Month: 12 Year: 2004 UDC: [tmx] [bow]
Duško Đukanović
Institution: Project and restructuring bureau, Belgrade
Duško Đukanović
Institucija: JP za PEU, Biro za projektovanje, Beograd
Branko Đukić
Institution: Project and restructuring bureau, Belgrade
Branko Đukić
Institucija: JP za PEU, Biro za projektovanje, Beograd
Ćira Sanković
Institution: Project and restructuring bureau, Belgrade
Ćira Sanković
Institucija: JP za PEU, Biro za projektovanje, Beograd
Abstract
The task of this paper was to determine technical characteristics of the combined machine working part, based on the calculations and working experiences, which could be applicated for the development works in the working conditions – coal, in the domestic underground coal mines. Laboratory data for specific working conditions are used, and calculations of necessary power of the electrical engine with driving working part, are realised by the determined methodology. Framework of the working tool characteristics (for the working enviroment – coal) are given by the analysis of the received data, which include number of rotation of the driving electrical engine, number of knives, and necessary power of the driving electrical engine.
Apstrakt
Zadatak ovog rada bio je da se na bazi proračuna i iskustava, odrede tehničke karakteristike radnog organa kombinovane mašine, koja može raditi na izradi podzemnih prostorija u radnoj sredini ugalj u uslovima naših rudnika sa podzemnom eksploatacijom uglja. U radu su korišćeni laboratrorijski podaci određeni za radnu sredinu, a po utvrđenoj metodologiji izvršen je proračun potrebne snage pogonskog elektromotora na radnom organu kombinovane mašine. Analizom dobijenih rezultata date su okvirne karakteristike radnog organa kombinovane mašine (za radnu sredinu ugalj) i to pre svega broj obrtaja radnog organa, broj noževa i potrebna snaga pogonskog elektromotora, za uslove naših rudnika uglja.
Keywords: combined machine, underground excavationKljučne reči: kombinovana mašina, podzemna eksploatacija
Pages: 77-84Strane: 1-8
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\2_2004_13_1_tmx_0.svg