Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Interest of the Population in Electronic Communication in the Health Services Provision – Research ResultsIstraživanje zainteresovanosti populacije za elektronsku komunikaciju u pružanju zdravstvenih usluga
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2011.59.9 Number: 59 Year: 2011 UDC: 005.346:614.2 ; 007:61Ë:004 [tmx] [bow]
Marina Jovanović Milenković
Institution: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
Marina Jovanović Milenković
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Abstract
The subject of this paper is to present the results of the implementation of electronic communications in one segment of the electronic health system that is currently under development in the Republic of Serbia. For an insight into the readiness of the Serbian population to adopt the electronic communication between doctors and patients, a research was conducted at the Center for testing hemostatic disorders, Blood Transfusion Institute of Serbia, in patients who were administered an oral anticoagulation therapy. The survey was conducted on the basis of data collected on patient health, using application solution that is made specifically for this study. The collected data were analyzed and presented in statistical control charts. The introduction of electronic health systems is a long and arduous task, aimed at creating a functional and modern health care system that will contribute to „improving the health of the population“.
Apstrakt
Tema ovog rada je prikaz rezultata istraživanja upotrebe elektronske komunikacije na jednom segmentu elektronskog zdravstvenog sistema koji je trenutno u fazi razvoja u Republici Srbiji. Da bi se sagledala spremnost stanovništva Srbije na elektronsku komunikacije između lekara i pacijenta, urađeno je istraživanje u Centru za ispitivanje poremećaja hemostaze, Instituta za transfuziju krvi Srbije, kod pacijenata kod kojih se primenjuje oralna antikoagulantna terapija. Istraživanje je sprovedeno na osnovu prikupljenih podataka o zdravstvenom stanju pacijenta, primenom aplikativnog rešenja koje je izrađeno specijalno za ovo istraživanje. Prikupljeni podaci su analizirani i prikazani statističkim kontrolnim kartama. Uvođenje elek-tronskog zdravstvenog sistema je dugoročan i naporan zadatak, s ciljem stvaranja funkcionalnog i savremenog zdravstvenog sistema koji će doprineti „poboljšanju zdravlja stanovništva“.
Pages: 79-85Strane: 79-85
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2011_59_9_tmx_0.svg