Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Institutional repository of the Mathematical Institute SANUInstitucionalni repozitorijum Matematičkog instituta SANU
INFOtheca, Professional paper [pdf]INFOteka, Stručni rad [pdf] [WikiData]
ID: 1.2020.1/2.7 Number: 1/2 Volume: 20 Year: 2020 UDC: 027.7(497.11):004.738.5 [tmx] [bow]
Kristina Milojević
Institution: Mathematical Institute SANU, Belgrade, Serbia
Mail: kristinam@mi.sanu.ac.rs
Kristina Milojević
Institucija: Matematički institut SANU, Beograd, Srbija
E-pošta: kristinam@mi.sanu.ac.rs
Milica Knežević
Institution: Mathematical Institute SANU, Belgrade, Serbia
Mail: mknezevic@mi.sanu.ac.rs
Milica Knežević
Institucija: Matematički institut SANU, Beograd, Srbija
E-pošta: mknezevic@mi.sanu.ac.rs
Nikolina Vukša Popović
Institution: University of Belgrade, Faculty of Mathematics Belgrade, Serbia
Mail: nikolina@matf.bg.ac.rs
Nikolina Vukša Popović
Institucija: Univerzitet u Beogradu, Matematički fakulteta
E-pošta: nikolina@matf.bg.ac.rs
Abstract
The Mathematical Institute SANU joined the world of institutional repositories by establishing a digital database of scientific research papers of the Institute’s as-sociates, which was built on the open source platform DSpace-CRIS, a combination of classic repository functionalities and advanced options offered by the CRIS information system. The aim of this paper is to present these func-tionalities through all phases of successful establishment and maintenance of the reposi-tory. Since the beginning of March 2020, over 3000 works have been deposited in the repository, and in that way everyone has been able to see the results of research in various fields of mathematics, mechanics and computer science.
Apstrakt
Matematički institut SANU priključio se svetu institucionalnih repozitorijuma uspostavljanjem digitalne baze naučno-istraživačkih radova saradnika Instituta, koja je podignuta na platformi otvorenog koda DSpace-CRIS, kombinaciji klasičnih funckionalnosti repozitorijuma i naprednih opcija koje nudi informacioni sistem CRIS. Rad je nastao sa ciljem da se te Matematički fakultet funkcionalnosti predstave kroz sve faze uspešnog uspostavljanja i održavanja repozitorijuma. Od početka marta 2020. godine, u repozitorijumu je deponovano preko 3000 radova, i na taj način je svima omogućen uvid u rezultate istraživanja iz različitih oblasti matematike, mehanike i računarstva.
Keywords: institutional repository, MISANU, DSpace-CRIS, scientific research production, open access.Ključne reči: institucionalni repozitorijum, MISANU, DSpace-CRIS, naučno-istraživačka produkcija, otvoreni pristup
Pages: 95-113Strane: 101-120
Publishing place:
Publisher:
Publishing year:
Mesto izdanja:
Izdavač:
Godina izdanja:
Translator: Prevodilac:
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\1_2020_1\2_7_tmx_0.svg