Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
The future of science – Open Science and Open DataBudućnost nauke – otvorena nauka i otvoreni podaci
INFOtheca, Scientific paper [pdf]INFOteka, Naučni rad [pdf] [WikiData]
ID: 1.2020.1/2.3 Number: 1/2 Volume: 20 Year: 2020 UDC: 316.74:001]:004.738.5 [tmx] [bow]
Jelena Banović
Institution: Institute of Economic Sciences, Data Center Serbia for Social Sciences, Belgrade, Serbia
Mail: jelena.banovic@ien.bg.ac.r
Jelena Banović
Institucija: Institut za ekonomske nauke, Data centar Srbija za društvene nauke, Beograd, Srbija
E-pošta: jelena.banovic@ien.bg.ac.r
Abstract
The development of ICT brings many changes in different fields of life –health care, education, economy, science. Opening of the resources that could be helpful to the society becomes a priority in the developed countries. With digital technologies and the Internet, Open Science is at its highest level. This term refers to opening of the scientific results, so the academic community can use it as a support in some further scientific research. The countries of the European Union are united in the process of adopting the legalisation about Open Science, as well as the non - European Union countries. Open Science is an umbrella term which includes Open Re-views, Open Access, Open Data etc. This paper presents definitions and benefits of Open Science, as well as the possibilities of access and use of Open Data, one of the most current representative of this movement.
Apstrakt
Razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija pokrenuo je brojne promene u svim sferama života – zdravstvu, prosveti, ekonomiji, nauci. Otvaranje resursa koji mogu biti od koristi za zajednicu postaje prioritet razvijenih društava. Uz internet i digitalne tehnologije otvorena nauka danas doživljava svoj vrhunac. Ovaj termin se odnosi na potpunu dostupnost rezultata naučnog rada i istraživačkog procesa, kako bi akademska zajednica mogla da ih koristi kao oslonac u narednim naučnim poduhvatima. Zemlje Evropske unije, kao i one koje nisu članice ujedinjuju se u donošenju zakonske regulative koja se tiče otvorene nauke. Pod koncept otvorene nauke potpadaju različiti pojmovi: otvorene recenzije, otvoreni pristup, otvoreni podaci i sl. U ovom radu su predstavljene osnovne definicije i prednosti otvorene nauke, kao i mogućnosti pristupa otvorenim podacima i njihove upotrebe, budući da su oni trenutno najzastupljeniji predstavnici otvorene nauke.
Keywords: Open Science, Open Data, Open Access, digital archives.Ključne reči: otvorena nauka, otvoreni podaci, otvoren pristup, digitalni arhivi.
Pages: 47-55Strane: 49-59
Publishing place:
Publisher:
Publishing year:
Mesto izdanja:
Izdavač:
Godina izdanja:
Translator: Prevodilac:
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\1_2020_1\2_3_tmx_0.svg