Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Special Libraries in Serbia: categorization and analysesSpecijalne biblioteke u Srbiji: kategorizacija i analiza
INFOtheca, Scientific paper [pdf]INFOteka, Naučni rad [pdf] [WikiData]
ID: 1.2009.1/2.4 Number: 1/2 Volume: X Month: 6 Year: 2009 UDC: [tmx] [bow]
Marina Mitrić
Institution: National Library of Serbia
Marina Mitrić
Institucija: Narodna biblioteka Srbije
Abstract
Special libraries are not independent institutions. They belong to the group of libraries that are within other organizations for which librarianship is not their primary activity. Unequal degrees of development of special libraries represent an important characteristic of their actual state and presents the main difficulty in making precise analysis. Given the huge differences in the development of the libraries, only the basic statistics for the last five years are given in this Work. The starting point for the analysis of the general state of special libraries is their precise categorization, in order to analyze their needs and to improved their work in conditions comparable with similar libraries. An explained Categorization of Special Libraries is given in this Work, in relation to the type of organizations to which they belong.
Apstrakt
Specijalne biblioteke nisu samostalne ustanove. One pripadaju grupi biblioteka koje se nalaze u sastavu drugih organizacija kojima bibliotečka delatnost nije primarna. Nejednak stepen razvoja specijalnih biblioteka važna je karakterika njihovog sadašnjeg stanja i predstavlja glavnu poteškoću u pravljenju preciznijih analiza. S obzirom na velike razlike u razvijenosti ovih biblioteka, u radu su dati samo osnovni statistički pokazatelji za poslednjih pet godina. Polaznu osnovu za sagledavanje opšteg stanja specijalnih biblioteka predstavlja njihova precizna kategorizacija, kako bi se njihove potrebe analizirale i rad unapređivao u uslovima koji su uporedivi sa srodnim bibliotekama. U radu je data obrazložena kategorizacija specijalnih biblioteka u odnosu na tip organizacije u čijem su sastavu
Pages: 29a-43aStrane: 35-49
Publishing place:
Publisher:
Publishing year:
Mesto izdanja:
Izdavač:
Godina izdanja:
Translator: Prevodilac:
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\1_2009_1\2_4_tmx_0.svg