Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Research Databases in Serbia and Information DisseminationIstraživačke baze podataka u Srbiji i distribucija informacija
INFOtheca, Scientific paper [pdf]INFOteka, Naučni rad [pdf] [WikiData]
ID: 1.2009.1/2.3 Number: 1/2 Volume: X Month: 6 Year: 2009 UDC: [tmx] [bow]
Sam Brooks
Institution: EBSCO Publishing
Mail: sbrooks@ebscohost.com
Sam Brooks
Institucija: EBSCO Publishing
E-pošta: sbrooks@ebscohost.com
Abstract
Through a detailed review of STM and business content available in Serbia, this article depicts the value of particular databases and the impact of a tremendous influx of information into the country in recent years. The two most comprehensive databases are provided by EBSCO Publishing (EBSCO), the world’s largest intermediary between publishers and libraries. EBSCO’s company approach with regard to its academic databases is described. The article also examines which databases are strongest in each discipline, and covers issues such as the availability of journals most-cited, full-text formats, peer-review status, embargo periods, backfiles, and other important issues. Dissemination of, and access to, information is heightened through linking technology inherent in these research databases. The availability and customization of these links is explored. The ability of users to easily review relevant images directly from the results page is also discussed.
Apstrakt
Kroz detaljan pregled elektronskog sadržaja iz oblasti prirodno-tehničkih nauka (STM) i biznisa dostupnog u Srbiji, ovaj članak opisuje vrednost pojedinih akademskih baza podataka i uticaj neverovatno velikog priliva podataka u zemlju, u poslednjih nekoliko godina. Dve najsveobuhvatnije akademske baze podataka obezbeđuje kompanija EBSCO Publishing (EBSCO), najveći svetski posrednik između izdavača i biblioteka. Opisan je pristup kompanije EBSCO s osvrtom na njene naučne baze podataka. Članak takođe istražuje koje akademske baze podataka najviše pružaju u kojoj disciplini i bavi se pitanjima kao što su dostupnost najcitiranijih časopisa, puni tekst, stručno nadgledan sadržaj, periodi odlaganja korišćenja (embargo periodi), arhivski brojevi, kao i drugim važnim pitanjima. Širenje informacija i pristup njima poboljšani su kroz tehnologije povezivanja svojstvenih istraživačkim bazama podataka. Ispitani su prilagođavanje ovih veza i njihova dostupnost. Takođe se diskutuje o mogućnosti korisnik a da lako pregledaju slike relevantne za istraživanje direktno sa strane sa rezultatima.
Pages: 23a-28aStrane: 27-33
Publishing place:
Publisher:
Publishing year:
Mesto izdanja:
Izdavač:
Godina izdanja:
Translator: Prevodilac:
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\1_2009_1\2_3_tmx_0.svg