Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Citation analysis for five Serbian authors in Web of Science, Scopus and Google ScholarCitatna analiza za pet srpskih autora prema Web of Science, Scopus i Google Scholar
INFOtheca, Scientific paper [pdf]INFOteka, Naučni rad [pdf] [WikiData]
ID: 1.2007.1/2.2 Number: 1/2 Volume: VIII Month: 10 Year: 2007 UDC: [tmx] [bow]
Stela Filipi Matutinović
Institution: University Library “Svetozar Markovic”, Belgrade
Stela Filipi Matutinović
Institucija: Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
Abstract
Citation analysis for five Serbian authors from different scientific fields was performed for the period 1998-2006 according to their full bibliographies in two commercial databases (Web of Science and Scopus) and one freely available on the Internet (Google Scholar). The results show big differences between numbers of citations gathered in those databases, suggesting that citation analysis in the Web of Science should not be used as a main indicator for scientific performance for Serbian authors, at least not in all scientific disciplines. The most relevant results from Web of Science, the resource used officially for citation analysis in Serbia, were acquired for an author working in oncology, and the least relevant for computer sciences.
Apstrakt
Citatna analiza za pet autora iz Srbije iz različitih naučnih oblasti urađena je za period 1998-2006 na osnovu njihovih kompletnih bibliografija u dvema komercijalnim bazama podataka (Web of Science and Scopus) i jednoj slobodno dostupnoj na internetu (Google Scholar). Rezultati pokazuju velike razlike između broja citata prikupljenih u ovim bazama podataka, što implicira da citatna analiza naučnog učinka autora iz Srbije prema Web of Sci­ence ne bi trebalo da se koristi kao glavni indikator njihovog naučnog učinka, u najmanju ruku ne u svim naučnim disciplinama. Najrelevantniji rezultati na osnovu Web of Science, izvora koji se oficijelno koriosti za citatnu analizu u Srbiji, dobijeni su za autora koji radi u oblasti onkologije, a najmanje relevantni a autora koji se bavi računarskim naukama.
Pages: 25a-34aStrane: 25-35
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\1_2007_1\2_2_tmx_0.svg