Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 Vitas et al., 2012, ID: 9.2012.1.1[About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 56 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 56 rečenica) [pdf]
n1This white paper is part of a series that promotes knowledge about language technology and its potential. n1Ova bela knjiga je deo serije koja promoviše znanje o jezičkim tehnologijama i njihovim mogućnostima.
n2It addresses journalists, politicians, language communities, educators and others. n2Namenjena je nastavnicima jezika, novinarima, političarima, jezičkim zajednicama i drugima.
n3The availability and use of language technology in Europe varies between languages. n3Pokrivenost jezičkim tehnologijama i način njihove upotrebe se u Evropi razlikuju od jezika do jezika.
n4Consequently, the actions that are required to further support research and development of language technologies also differ. n4Zbog toga se razlikuju i aktivnosti koje je potrebno sprovesti da bi se podržala istraživanja i razvoj,
n5The required actions depend on many factors, such as the complexity of a given language and the size of its community. n5a neophodni koraci zavise od mnogih faktora, kao što su složenost jezika ili veličina zajednice koja ga koristi.
n6META-NET, a Network of Excellence funded by the European Commission, has conducted an analysis of current language resources and technologies in this white paper series (p. ). n6Projekat META-NET, mreža izvrsnosti koju finansira Evropska komisija, sproveo je analizu tekućih jezičkih resursa i tehnologija.
n7The analysis focuses on the 23 official European languages as well as other important national and regional languages in Europe. n7Analiza je bila usmerena na 23 zvanična evropska jezika, kao i na druge značajne nacionalne i regionalne jezike u Evropi.
n8The results of this analysis suggest that there are tremendous deficits in technology support and significant research gaps for each language. n8Rezultati analize sugerišu postojanje mnogih značajnih praznina u istraživanjima za svaki jezik.
n9The given detailed expert analysis and assessment of the current situation will help maximise the impact of future research. n9Detaljnija ekspertska analiza i procena tekuće situacije za svaki jezik pomoći će da se poveća uticaj novih istraživanja i umanje mogući rizici.