Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 Knežević et al., 2011, vol. XVI:59, ID: 7.2011.59.1[About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 181 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 181 rečenica) [pdf]
n1Number 59, Year XVI June 2011. n1Broj 59, Godina XVI Jun 2011.
n2CONTENTS n2SADRŽAJ
n35 Management Accounting in Achieving Competitive Advantage and Bank Controlling n35 Upravljacko racunovodstvo u funkciji sticanja konkurentske prednosti i bankarski kontroling
n4Sne'ana P. Kneževic, Sladjana Barjaktarovic -Rakocevic, Draginja Ðuric n4Sne'ana P. Kneževic, Sladjana Barjaktarovic - Rakocevic, Draginja Ðuric
n515 Planning of Social Corporate Responsibility Campaign n515 Planiranje društveno odgovorne kampanje sa višestrukim specijalnim dogadjajem
n6Milica Kostic - Stankovic, Dragana Makajic -Nikolic, Milica Slijepcevic n6Milica Kostic - Stankovic, Dragana Makajic -Nikolic, Milica Slijepcevic
n725 Measuring the Quality of Banking Services in Banks Operating in Lybia n725 Merenje kvaliteta bankarskih usluga u bankarskom poslovanju u Libiji
n8Mohamed M. Alsakit Abulgasem, Radmila Janicic, Vinka Filipovic, Mirjana Gligorijevic n8Mohamed M. Alsakit Abulgasem, Radmila Janicic, Vinka Filipovic, Mirjana Gligorijevic
n935 Climate Changes and Green Information Technologies n935 Klimatske promene i zelene informacione tehnologije