Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 Jednak et al., 2010, vol. XV:57, ID: 7.2010.57.1[About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 258 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 258 rečenica) [pdf]
n1Number 57, Year XV December 2010. n1Broj 57, Godina XV Decembar 2010.
n2CONTENTS n2SADRŽAJ
n35 Knowledge based economy - the base of economic growthand development n35 Ekonomija zasnovana na znanju -osnov ekonomskog rasta i razvoja
n4Sandra Jednak, Dragana Kragulj n4Sandra Jednak, Dragana Kragulj
n515 Project management and the creation of economic policyguidelines at the sub-national level n515 Projektni menadžment i kreiranje smernica ekonomske politike na sub-nacionalnom nivou
n6Walter Scherrer n6Walter Scherrer
n723 Importance of strategic management accounting for bank management n723 Znacaj strategijskog upravljackog racunovodstva za upravljanje bankama
n8Sne'ana Kneževic, Milos Milosavljevic, Veljko Dmitrovic n8Sne'ana Kneževic, Miloš Milosavljevic, Veljko Dmitrovic
n931 Budgetary changes at local level in Slovenia in crisis n931 Budžetske promene na lokalnom nivou tokom krize u Sloveniji