Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 [About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 265 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 265 rečenica) [pdf]
n1Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking n1PREPORUKA PRINCIPA I SMERNICA O LjUDSKIM PRAVIMA I TRGOVINI LjUDIMA
n2United Nations E/2002/68/Add.1 n2Ujedinjene nacije
n3High Commissioner for Human Rights n3Visoki komesarijat za ljudska prava
n420 May 2002 n420. maj 2002.
n5Contents n5SADRŽAJ
n6Recommended Principles on Human Rights and Human Trafficking n6PRINCIPI O LjUDSKIM PRAVIMA I TRGOVINI LjUDIMA
n7The primacy of human rights n7Ljudska prava kao prioritet
n8Preventing trafficking n8Sprečavanje trgovine ljudima
n9Protection and assistance n9Zaštita i pomoć