Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 [About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 146 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 146 rečenica) [pdf]
n1United Nations A/RES/55/2 n1Ujedinjene nacije A/RES/55/2
n2General Assembly n2Generalna skupština
n3Fifty-fifth session n355. zasedanje
n4Agenda item 60 (b) 00 55951 n4Tačka 60(b) dnevnog reda
n5Resolution adopted by the General Assembly n5Rezolucija usvojena od strane Generalne skupštine
n6[without reference to a Main Committee (A/55/L.2)] n6[bez pozivanja na Glavni komitet (A/55/L.2)]
n755/2. United Nations Millennium Declaration n755/2. Milenijumska deklaracija Ujedinjenih nacija
n8The General Assembly adopts the following Declaration: n8Generalna skupština usvaja sledeću Deklaraciju:
n9United Nations Millennium Declaration n9Milenijumska deklaracija Ujedinjenih nacija