Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 [About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 719 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 719 rečenica) [pdf]
n1CONCLUSIONS n1ZAKLjUČCI
n26.1 Participants in Civic Education n26.1. Učesnici u građanskom vaspitanju
n3The main stakeholders concerned with the introduction of Civic Education (CE) are primary and secondary pupils, their parents, teachers of Civic Education, school principals and members of the Expert Group on Democratisation who were involved in designing the curricula. n3Glavne interesne grupe kojih se tiče uvođenje građanskog vaspitanja (GV) jesu učenici osnovnih i srednjih škola, njihovi roditelji, nastavnici građanskog vaspitanja, direktori škola i članovi ekspertske grupe za demokratizaciju koji su bili angažovani u kreiranju nastavnog plana i programa.
n4During the 2001-02 school year, 746 primary schools and 237 secondary schools offered CE classes. n4Tokom školske godine 2001/2002, 734 osnovnih škola i 234 srednjih škola ponudilo je nastavu GV.
n5This amounts to 60% of primary schools and 45% of secondary schools and 55% of all schools. n5Ovo predstavlja 60% osnovnih škola, 45% srednjih škola i 55% svih škola.
n6However, voluntary enrolment in CE classes outside the normal timetable during the first year means that the actual numbers of pupils participating are relatively small - 18,824 (22.5%) of first grade pupils in primary schools and 3,215 (3.57%) of first year pupils in secondary schools. n6Dobrovoljno prijavljivanje za nastavu GV, koja se tokom prve godine održavala van redovnog školskog rasporeda, pokazuje, međutim, da je stvaran broj učenika koji učestvuju relativno mali - 18.824 (22,5%) učenika prvih razreda osnovnih škola i 6314 (7,0%) učenika prvih razreda srednjih škola.
n7Because of the voluntary nature of enrolment in the first year, and lack of clarity about requirements for recording attendance, the Ministry estimates of pupil numbers are uncertain and have been adjusted to allow for inaccuracies and drop-out rates. n7Zato što je tokom prve godine učenja GV upis za taj predmet dobrovoljan i zato što način evidentiranja učenika koji pohađaju nastavu nije bio jasno definisan, procene Ministarstva o broju učenika nisu pouzdane i korigovane su zbog kontrole netačnosti i uzimanja u obzir stope odustajanja.
n8The IEA international study found no significant gender differences in civic knowledge in 27 of the 28 participating countries (the exception is Slovenia where females perform better than males) 179. n8U internacionalnoj studiji IEA nisu pronađene značajnije razlike u poznavanju građanskog društva u 27 od 28 zemalja učesnica (izuzetak je Slovenija gde su devojke bile bolje od mladića).
n9It is not clear from the evaluation why most of the pupils choosing CE in the Republic of Serbia are female and whether this has any implications for future development. n9Iz ove evaluacije ne može se jasno utvrditi zašto u Srbiji većinu učenika koja bira građansko vaspitanje čine devojke, i da li ovo ima određene implikacije za budući razvoj.