Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 [About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 137 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 137 rečenica) [pdf]
n1Principals Teachers of CE Parents of pupils who take CE n1Direktori Nastavnici GV-a Roditelji učenika koji uče GV
n2Type of school Type of school Type of school n2Tip škole Type of school Tip škole
n3Total Primary Vocational Gymnasium n3Ukupno Osnovna Stručna Gimnazija
n4Total Primary Vocational Gymnasium n4Ukupno Osnovna Stručna Gimnazija
n5Total Primary Vocational Gymnasium n5Ukupno Osnovna Stručna Gimnazija
n6Base N=191 N=118 N=39 N=34 N=369 N=238 N=91 N=40 N=1533 N=942 N=404 N=187 n6Uzorak N=191 N=118 N=39 N=34 N=369 N=238 N=91 N=40 N=1533 N=942 N=404 N=187
n71 year 6% 5% 8% 9% 3% 3% 5% 3% 6% 4% 12% 7% n71 godinu 6% 5% 8% 9% 3% 3% 5% 3% 6% 4% 12% 7%
n82 years 10% 4% 18% 21% 9% 9% 10% 5% 11% 5% 19% 21% n82 godine 10% 4% 18% 21% 9% 9% 10% 5% 11% 5% 19% 21%
n93 years 6% 3% 15% 6% 3% 3% 4% 5% 3% 2% 3% 5% n93 godine 6% 3% 15% 6% 3% 3% 4% 5% 3% 2% 3% 5%