Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 INTERA, 2004, ID: 6.58.1[About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 1341 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 1341 rečenica) [pdf]
n1The views expressed in the papers and during the discussions published in this report are those of their authors, and they do not necessarily represent those of UNDP. n1Mišljenja iznesena u ovim dokumentima i tokom diskusije, publikovana u ovom materijalu, su mišljenja autora, i ne moraju da predstavljaju mišljenja UNDP-a.
n2This publication is based on a Workshop organized by UNDP and held in Belgrade, Serbia and Montenegro, on December 2nd and 3rd 2002. n2Ovaj materijal se zasniva na radionici koju je održao UNDP u Beogradu, Srbija i Crna Gora, 2. i 3. decembra 2002. godine.
n3The Workshop focused on the role of local institutions in promoting sustainable local economic development in Serbia and Montenegro, with a special emphasis on the role of local governments. n3Osnovna tema Radionice bila je uloga lokalnih institucija u promovisanju održivog lokalnog ekonomskog razvoja u Srbiji i Crnoj Gori, sa specijalnim naglaskom na ulogu lokalne vlasti.
n4The workshop benefited from the financial support of the Dutch government, for which we convey our thanks. n4Finansijsku pomoć je obezbedila Vlada Holandije, kojoj izražavamo zahvalnost.
n5More than one hundred participants gathered during the two days workshop. n5Tokom dva dana, okupilo se više od sto učesnika.
n6Participants included Mayors from twelve municipalities in Southern Serbia and northern Montenegro, local ecenomic development specialists, ministers and other senior personnel from the Serbian and Montenegrin governments, international development agencies staff, NGO personnel, and representatives from local governments across the region. n6Među učesnicima su bili gradonačelnici iz dvanaest opština iz južne Srbije i severne Crne Gore, stručnjaci za lokalni ekonomski razvoj, ministri i drugi visoki zvaničnici iz vlada Srbije i Crne Gore, osoblje međunarodnih agencija za razvoj, radnici iz nevladinih organizacija i predstavnici lokalne vlasti iz celog regiona.
n7UNDP commissioned thematic papers to provide the substantive framework around which key local economic development issues could be addressed. n7UNDP je naručio tematske radove čiji je cilj bio da daju osnovni okvir za diskusiju o pitanjima lokalnog ekonomskog razvoja.
n8These papers are published in this volume. n8Te radove objavljujemo u ovom materijalu.
n9They represent the views of their authors only. n9Radovi izražavaju isključivo mišljenja svojih autora.