Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 [About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 412 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 412 rečenica) [pdf]
n11. Human Rights in the Legal System of the FRY n11. Ljudska prava u pravnom poretku SRJ
n21.1. Introduction n21.1. Uvod
n31.2. Constitutional Provisions on Human Rights n31.2. Ustavne odredbe o ljudskim pravima
n41.3. International Human Rights and FRY n41.3. Međunarodna ljudska prava i SRJ
n51.4. Constitutional Charter and Human Rights n51.4. Ustavna povelja i ljudska prava
n61.5. Amnesty and Pardon for Criminal Offenses in Connection with the Wars in Former Yugoslavia n61.5. Amnestija i pomilovanje za neka krivična dela povezana s oružanim sukobima na teritoriji bivše Jugoslavije
n72. Right to Effective Remedy for Human Rights Violations n72. Pravo na delotvoran pravni lek za kršenje ljudskih prava
n82.1. Ordinary Legal Remedies n82.1. Redovni pravni lekovi
n92.2. Constitutional Appeal n92.2. Ustavna žalba