Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 [About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 274 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 274 rečenica) [pdf]
n1I GENERAL PROVISIONS n1I. OSNOVNE ODREDBE
n2Scope n2Predmet uređivanja
n3Article 1 n3Član 1.
n4The Law shall define the types of games of chance, set up the conditions and methods of their organization, define the ways of winning and distributing the proceeds of such games and the method of their supervision. n4Ovim zakonom uređuju se vrste, uslovi i način priređivanja igara na sreću, sticanje i raspodela sredstava ostvarenih priređivanjem igara na sreću, kao i nadzor nad priređivanjem igara na sreću.
n5Definition n5Pojam igara na sreću
n6Article 2 n6Član 2.
n7Pursuant to the Law, games of chance are to be considered games where a player pay to play, directly or indirectly (e.g. by paying for additional telephone impulses), in order to gain money, things, services or rights, whereas the outcome of such game does not depend on the player's knowledge or skill, but on chance or an uncertain event. n7Igrama na sreću, u smislu ovog zakona, smatraju se igre u kojima se učesnicima, uz neposrednu naplatu ili naplatu posrednim putem (preko obračuna dodatnih telefonskih impulsa i sl.), pruža mogućnost da ostvare dobitak u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, pri čemu krajnji ishod igre ne zavisi od znanja ili veštine učesnika u igri, nego od slučaja ili nekog neizvesnog događaja.
n8Any game that shall not be regulated by this law shall be forbidden. n8Zabranjeno je priređivanje igara na sreću koje nisu uređene ovim zakonom.
n9Relation to the Games of Chance n9Odnos prema zabavnim igrama