Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 Metodologija za priključenje, ID: 8.3.2.3[About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 248 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 248 rečenica) [pdf]
n1METHODOLOGY FOR THE CRITERIA AND MANNER OF SETTING COSTS OF CONNECTION TO THE ELECTRICITY TRANSMISSION AND DISTRIBUTION SYSTEMn1МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА НА СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
n2I. SCOPE OF THE METHODOLOGYn2I. ПРЕДМЕТ МЕТОДОЛОГИЈЕ
n3This Methodology shall provide a more elaborate definition of criteria and manner of setting the costs of connection of energy facilities of the producer and the facilities of the customers to the electricity transmission or distribution system (hereinafter: the Methodology), in accordance with the regulations governing the performance of energy activities and the terms of electricity supply.n3Овом методологијом се утврђују начин и ближи критеријуми за обрачун трошкова прикључења објекта произвођача и објекта купца на преносни систем електричне енергије и дистрибутивни систем електричне енергије (у даљем тексту: методологија), у зависности од места прикључења на систем, одобрене снаге, потребе за извођењем радова, потребе за уграђивањем неопходне опреме, уређаја и материјала, на основу других објективних критеријума, као и начин, поступак и рокови за достављање података и документације Агенцији за енергетику Републике Србије.
n4II. TERMSn4II. ПОЈМОВИ
n5The terms used in the Methodology shall have the following meanings:n5Појмови који се користе у овој методологији имају следеће значење:
n6Standard group connection – a standard connection with multiple metering devices, and with the maximum of 64 metering devices in the facility that is being connected to the system;n6Групни типски прикључак - типски прикључак са више мерних уређаја, а највише 64 мерна уређаја, у објекту који се прикључује на систем;
n7Energy entity – an entity that performs the energy activity of electricity transmission or distribution;n7Индивидуални прикључак - сваки прикључак на систем који не испуњава услове за типски прикључак утврђене овом методологијом;
n8Custom connection – any connection of the producer's energy facility to the transmission or distribution system and every connection of the customer's facility to the transmission or distribution system which does not meet the conditions for being classified as a standard connection as defined by this Methodology;n8Мерни уређај – бројило електричне енергије, напонски и струјни мерни трансформатор и остала помоћна опрема која је у функцији мерења електричне енергије;
n9System user – a producer or customer whose facility is being or has been connected to the electricity transmission or distribution system, based on the approval of the energy entity;n9Објекат - објекат произвођача или објекат купца који се прикључује на систем;