Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 [About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 44 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 44 rečenica) [pdf]
n1March 11, 2022 was marked by the first in a series of dissemination events within the EU project European Language Grid (ELG). n111. marta 2022. godine održan je prvi u nizu diseminacionih događaja u okviru EU projekta European Language Grid (ELG).
n2This was an on-line ELG Workshop organized by the Faculty of Philology in Belgrade and the Society for Language Resources and Technology JeRTeH. n2U pitanju je bila onlajn ELG radionica u organizaciji Filološkog fakulteta u Beogradu i Društva za jezičke resurse i tehnologije JeRTeH.
n3This event announced the recent and successful completion of the project in mid-2022. n3Ovaj događaj je ujedno najavio i skori, uspešan završetak projekta sredinom 2022. godine.
n4The ELG project (2019-2022) was created with the idea of joining the academic community and industry in the field of language technologies and strengthening Europe’s position in this regard compared to other continents. n4ELG projekat (2019-2022) nastao je s idejom da približi akademsku zajednicu i industriju u domenu jezičkih tehnologija i osnaži poziciju Evrope u odnosu na druge kontinente u ovom pogledu.
n5The result of the project is a unique ELG platform that collects resources and tools for processing European languages, aiming to make them more visible and accessible to academia, business partners, NGOs, and the public sector. n5Rezultat projekta je jedinstvena ELG platforma na kojoj su sabrani resursi i alati za obradu evropskih jezika, kako bi postali vidljiviji i dostupni kako akademskim zajednicama, tako i poslovnim partnerima, nevladinim organizacijama i državnom sektoru.
n6One of the project goals is to help address the issue of digital language vulnerability by providing help to those European languages that are not sufficiently supported through language technologies. n6ELG kao jedan od svojih ciljeva navodi i pomoć u rešavanju pitanja digitalne jezičke ugroženosti pružanjem podrške evropskim jezicima koji nisu dovoljno podržani kroz jezičke tehnologije.
n7According to data from January 2022, the platform gathers over 10,000 services, tools, data sets, resources, and language models for 87 languages, and that number is continually increasing. n7Prema podacima iz januara 2022. godine, na platformi postoji preko 10.000 servisa, alata, skupova podataka, resursa i jezičkih modela za 87 jezika, a taj broj se uvećava iz meseca u mesec.
n8Following the completion of the project, the plan is for the platform to continue its life, providing access to both non-commercial and commercial language technologies. n8Nakon završetka projekta planirano je da platforma nastavi da živi, omogućavajući pristup kako nekomercijalnim, tako i komercijalnim jezičkim tehnologijama.
n9The workshop lasted three hours and was held online, via the Zoom platform, while the recording of the workshop can be found on the JeRTeH Society YouTube channel. n9Radionica je trajala tri sata i održana je onlajn, preko platforme Zoom, a snimak radionice se može naći na YouTube kanalu Društva JeRTeh.