Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
IT, Innovations and SustainabilityIT, inovacije i održivost
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2012.65.9 Number: 65 Year: 2012 UDC: 007:004]:502.131.1 ; 005.591.6 [tmx] [bow]
Stefan Vukicevic
Institution: Lund University School of Economics and Management
Stefan Vukicevic
Institucija: Lund University School of Economics and Management
Sanja Milosevic
Institution: Microsoft Serbia
Sanja Milosevic
Institucija: Microsoft Srbija
Abstract
Today there is growing need for questioning the usage of resources of every kind based on limitations that inevitably exist regarding that use. This pattern is especially noticeable in dynamic and fast developing industry areas such as the area of information systems and technology. Particularly in this area it is necessary to stress how development and innovation, produced in that process, are affected by sustainability. This is one of the topics which this paper deals with. Also, this paper attempts to highlight the importance of that influence and the maner in which organizations are affected by it. This is done by reviewing the actual research in this field of study. Additional attention is paid to the definition and recognition of terms such as sustainability and innovations, so that consequences and the ways to deal with them could be easily comprehended and accepted. The implication of this paper, that could be both academic and practical, presents us with the goal of sustainability that society and organizations will need to achieve in the future as one of the milestones of progress and development.
Apstrakt
Danas postoji rastuća potreba da se preispita svaka upotreba resursa zbog ograničenja koja nepobitno postoje u vezi sa njihovim korišćenjem. Ovaj način ponašanja se posebno lako može primetiti u industrijama koje su dinamične i koje se brzo razvijaju, a jedna od takvih je svakako industrija informacionih sistema i tehnologija. Upravo u ovoj oblasti neophodno je da se naglasi kako razvoj i inovacije koje su nastale u tom procesu podležu uticaju održivosti. Ovo je jedna od tema kojom se ovaj rad bavi. Takođe, kroz ovaj rad se pokušava naglasiti važnost prethodno pomenutog uticaja i kako on utiče na same organizacije. Ovo je urađeno pomoću revizije trenutno aktuelnih istraživanja na ovom polju. Dodatna pažnja je usmerena na definisanje i prepoznavanje pojmova kao što su održivost i inovacije, kako bi se kasnije posledice i načine da se njima upravlja lakše razumeli i prihvatili. Primena ovog rada, koja može biti kako akademska tako i praktična, stavlja naglasak na održivost koju će društvo i organizacije u budućnosti zasigurno morati da ostvare, a što će predstavljati jedan od temelja svakog napretka i razvoja ubuduće.
Keywords: Sustainability, Innovations, Sustainable development, Information systems and technologyKljučne reči: Održivost, inovacije, održivi razvoj, informacioni sistemi i tehnologije
Pages: 79-84Strane: 79-84
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2012_65_9_tmx_0.svg