Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Public Relations of the National Theatre in BelgradePR aktivnosti Narodnog pozorišta u Beogradu
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2012.65.10 Number: 65 Year: 2012 UDC: 659.4:792.091(497.11 Београд)”2010/2011” ; 659.13/.16 [tmx] [bow]
Svetlana Miladinović
Institution: Zvornik Theatre “Kapitalina Eric”, Republic of Srpska
Svetlana Miladinović
Institucija: Zvornički teatar “Kapitalina Erić”, Republika Srpska
Dragan Đurić
Institution: Ministry of Finance and Economy, Republic of Serbia
Dragan Đurić
Institucija: Ministarstvo finansija i privrede, Vlada Republike Srbije
Abstract
The subject of the paper are the PR activities by The National Theatre in Belgrade. The researcher intends to explore and undertake the quantitative and qualitative analyses of Public Relations implemented during the 2010/11 seaso, by The National Theatre in Belgrade. According to the latest updated research, The National Theatre in Belgrade was the most-visited Theatre in our country in the past season, and this paper intends to assess the role and the value of PR activities by the Theatre in gaining the successful rate. Since PR activities are one of the key elements of promotion, the main goal of the paper is to establish the extent of its contribution in the achievement. Special goal is to diagnose the disadvantages in the implementation of Public Relations, followed by further recommendation and potential solutions and options, for the purpose of removing determined irregularities.
Apstrakt
Predmet rada su PR aktivnosti/odnosi sa javnošću Narodnog pozorišta u Beogradu. Zadatak rada je kvanti-tativno-kvalitativna analiza PR aktivnosti Narodnog pozorišta u Beogradu, sprovedenih u sezoni 2010/11. Prema poslednjem istraživanju Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, Narodno pozorište u Beogradu je u toku pozorišne sezone 2010/11 bilo najposećenija teatarska ustanova u zemlji, a ovaj rad pokušaće da utvrdi ulogu i vrednost PR aktivnosti nacionalnog teatra u ovom rezultatu. Osnovni cilj rada je ustanoviti koliki doprinos u ovom postignuću imaju PR aktivnosti kao jedan od najznačajnijih elemenata promotivnog miksa. Poseban cilj je da se, pored precizne analize, dijagnostifikuju i nedostaci u sprovođenju aktivnosti odnosa sa javnošću na osnovu kojih bi se predložila potencijalna rešenja i raspoložive opcije, a sve u svrhu otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.
Keywords: PR activities, The National Theatre in Belgrade, Marketing, Promotional mixKljučne reči: PR aktivnosti/odnosi sa javnošću, Narodno pozorište u Beogradu, promotivni miks, marketing
Pages: 85-94Strane: 85-94
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2012_65_10_tmx_0.svg