Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Growth Dynamics and Development Problems of Small and Medium EnterprisesDinamika rasta i problemi razvoja malih i srednjih preduzeca
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2011.61.8 Number: 61 Year: 2011 UDC: 330.34:334.012.63/.64 ; 005.334 [tmx] [bow]
Ivan Stefanović
Institution: Petroleum Industry of Serbia – NIS a.d. Novi Sad
Ivan Stefanović
Institucija: Naftna industrija Srbije - NIS a.d. Novi Sad
Dragan Milošević
Institution: Business Economy and Entrepreneurship College, Beograd
Dragan Milošević
Institucija: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
Abstract
Small and medium enterprises (SMEs) have a great significance for developed market economies and represent the basis of their economic development. They make around 99% of the total number of enterprises within these countries and employ more than two-thirds of the available workforce. This paper analyses the growth and survival of SMEs and the problems of their development. In the end of the paper, the marketing orientation as a foundation for steady growth and development of SMEs is emphasized, as well as the need for implanting the marketing concept into cultural norms of these enterprises.
Apstrakt
Mala i srednja preduzeca (MSP) su od velikog znacaja za ekonomije razvijenih tržišno orijentisanih zemalja i predstavljaju osnovu njihovog celokupnog ekonomskog razvoja. Ona cine oko 99% u ukupnom broju preduzeca jedne zemlje i zapošljavaju preko dve trecine radno sposobnog stanovništva. U ovom radu se analizira rast i preživljavanje MSP-a, kao i problemi sa kojima se ova preduzeca susrecu tokom svog razvoja. Na kraju rada ukazuje se na znacaj marketing orijentacije kao osnove za stabilan rast i razvoj MSP-a i potrebe za usadivanjem marketing koncepta u kulturološke norme ovih preduzeca.
Pages: 73-77Strane: 73-77
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2011_61_8_tmx_0.svg