Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Boards of Directors Models and Role in Corporate GovernanceUloga i vrste upravnih odbora u korporativnom upravljanju
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2011.60.9 Number: 60 Year: 2011 UDC: 005.742:005.25 [tmx] [bow]
Jelena Nikolić
Institution: Faculty of Economics, University in Kragujevac
Jelena Nikolić
Institucija: Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Jelena Erić
Institution: Faculty of Economics, University in Kragujevac
Jelena Erić
Institucija: Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Abstract
The main role of the board of directors as an internal corporate governance mechanism is to define the strategic orientation of a corporation, to provide monitoring and control of management in order to satisfy the owners’ and key stakeholder’s interests. Generally, there are two basic types of boards: one-tier and two-tier boards. The composition and leadership structure are different depending on the type of board. These factors determine the way the board functions.
Apstrakt
Osnovna uloga upravnog odbora kao internog mehanizma korporativnog upravljanja jeste da definise strategijsku orijentaciju korporacije i da vrsi nadzor i kontrolu rada menadžmenta u cilju zadovoljenja interesa vlasnika i kljucnih stejkholdera. Generalno, postoje dve osnovne vrste upravnih odbora: jednostepeni i dvostepeni upravni odbori. Kompozicija i liderska struktura upravnog odbora se razlikuju u zavisnosti od vrste upravnog odbora i determinisu nacin njihovog funkcionisanja.
Pages: 69-75Strane: 69-75
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2011_60_9_tmx_0.svg