Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Planning of Social Corporate Responsibility Campaign with Multiple Special EventPlaniranje društveno odgovorne kampanje sa višestrukim specijalnim doga|ajem
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2011.59.2 Number: 59 Year: 2011 UDC: 005.35 ; 005.511:659.1 [tmx] [bow]
Milica Kostić- Stanković
Institution: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
Milica Kostić- Stanković
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Dragana Makajić-Nikolić
Institution: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
Dragana Makajić-Nikolić
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Milica Slijepčević
Institution: Dunav Osiguranje Company
Milica Slijepčević
Institucija: Kompanija Dunav osiguranje
Abstract
In an effort to achieve good operating results, business systems largely adopt precisely defined methodologies for business decision making. In a socially responsible business practice, the most significant areas of decision making are: the selection of initiatives that will support social goals and the selection of programme plans for their implementation. In this paper, the methodology of planning a specific campaign witha multiple special event of socially responsible business practice of the Insurance Company “Dunav Osiguranje” is presented. The Goal Programming model of the decision making process regarding the selection of the optimal campaign implementation method will be presented.
Apstrakt
U nastojanju da postignu dobre poslovne rezultate, poslovni sistemi u značajnoj meri usvajaju precizno određene metodologije poslovnog odlučivanja. U društveno odgovornom poslovanju, najznačajnije oblasti odlučivanja su: izbor inicijativa kojima treba podržati društvene ciljeve i izbor programskih planova za njihovu realizaciju. U ovom radu, biće predstavljena metodologija planiranja konkretne akcije društveno odgovornog poslovanja kompanije „Dunav Osiguranje“, u okviru koje će se prikazati matematički model ciljnog programiranja procesa odlučivanja o izboru optimalnog načina za realizovanje akcije sa višestrukim specijalnim događajem.
Pages: 15-23Strane: 15-23
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2011_59_2_tmx_0.svg