Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
The Efficacy of Public-Private Partnership Implementation in Infrastructure ImprovingEfikasnost primene javno-privatnog partnerstva na unapređenje infrastrukture
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2011.58.4 Number: 58 Year: 2011 UDC: 338.49:336.13 [tmx] [bow]
Slađana Benković
Institution: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
Slađana Benković
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Abstract
Public-private partnership is a concept that evolves. From the rudimentary partnership which is characterized by a high level of informality, a public-private partnerships have turned into a contractual relationship institutionalized by public and private sectors and now include a wide range of organizational models. Some of them can be said to include significant public and private responsibilities related to planning, financing and implementation. So far a great variety of new models of public-private partnershiphave been developed to address the various challenges, that are set before the public-private partnerships in specific situations and sectors. Consequently, the synergy created within the partnership can be extended to specific niches of infrastructural development. Models of public-private partnerships differ depending upon the participation of private capital in the project realisation and those related to infrastructural projects will be the subject of this paper.
Apstrakt
Javno-privatno partnerstvo je koncept koji evoluira. Od rudimentarnog partnerstva koga je karakterisao visok nivo neformalnosti, javno-privatna partnerstva su se pretvorila u ugovornu i institucionalizovanu relaciju javnog i privatnog sektora, i uključuju široku lepezu organizacionih modela. Za neke od njih se može reći da uključuju značajne državne i privatne odgovornosti vezane za planiranje, finansiranje i realizaciju. Do sada su razvijeni brojni varijeteti novih modela javno-privatnog partnerstva, kako bi se odgovorilo različitim izazovima postavljenim pred javno-privatno partnerstvo u specifičnim situacijama i sektorima. Posledično, sinergija kreirana unutar partnerstva može biti proširena na specifične niše infrastrukturnog razvoja. Modeli javno-privatnog partnerstva se razlikuju u zavisnosti od učešća privatnog kapitala u projektnoj odgovornosti, te će se na specifičnosti nekolicine infrastrukturnih radom biti skrenuta pažnja.
Pages: 37-42Strane: 37-42
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2011_58_4_tmx_0.svg