Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Zero Waste as a New Concept for Sustainable Waste ManagementNulti otpad kao novi koncept održivog upravljanja otpadom
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2010.57.5 Number: 57 Year: 2010 UDC: 005.6:502.131.1 ; 628.4 [tmx] [bow]
Nataša Petrović
Institution: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
Nataša Petrović
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Sonja Išljamović
Institution: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
Sonja Išljamović
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Veljko Jeremić
Institution: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
Veljko Jeremić
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Abstract
The generation of waste has been one of the most prevalent and least thought about byproduct of human activity in history. The burying or bumping management approaches of the past, however, are no longer acceptable: environmentally, economically, or socially. In addition, predicted levels of population, production, and consumption growth in next century will increase the quantity and complexity of waste materials. If global problems such as climate change and waste remain unresolved, society must choose to continue attempting to incrementally reduce wastes and lessen impacts. Logically, there is a need for Zero Waste, which seeks to eliminate waste wherever possible by encouraging a systems approach that avoids the creation of waste in the first place.
Apstrakt
Stvaranje otpada predstavlja jedan od sporednih proizvoda koje ljudi tokom cele svoje istorije ostavljaju za sobom, a da o tome malo ili nimalo ne razmišljaju. Zakopavanje ili odlaganje otpada na gomilu kao pristup upravljanja otpadom nisu više prihvatljivi, ni ekonomski ni društceno. Pored toga, predvideni broj stanovnika na zemlji, proizvodnja, i porast potrošnje u narednom veku samo ce povecati i kolicinu i sastav otpadnog materijala. Ako se za globalne probleme kao što su klimatske promene i otpadne materije u najskorije vreme ne nadu rešenja, društvo ce morati da nastavi da traži nacine da smanji kako kolicine otpada, tako i uticaj koji otpad vrši na nas. Logicno, javlja se potreba za konceptom kakav je koncept Nultog otpada kojim se nastoji da se otpad potpuno eliminiše gde god je to moguce, tako što ce se primeniti sistemski pristup kojim se u prvom redu izbegava stvaranje otpada.
Pages: 39-45Strane: 39-45
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2010_57_5_tmx_0.svg