Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Budgetary Changes at Local Level in Slovenia in CrisisBudžetske promene na lokalnom nivou tokom krize u Sloveniji
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2010.57.4 Number: 57 Year: 2010 UDC: 336.14:352(497.4)”2008” ; 338.124.4(497.4) [tmx] [bow]
Uroš Pinterič
Institution: School of Advanced Social Studies, Nova Gorica
Uroš Pinterič
Institucija: Visoka škola društvenih studija, Nova Gorica
Abstract
Article is addressing one of most up to day topics of social sciences today – economic crisis and its impact. Author is trying to find elements of local budgets that could indicate financial instability at the local level in Slovenia. On representative pattern of municipal budgets he is trying to find changes that could be caused by the economic crisis. However, until 2008 when last budgetary data are available today, he is not able to indicate any serious change that could be systematically connected to the economic situation.
Apstrakt
U ovom clanku razmatramo jednu od najznacajnijih tema kojima se društvene nauke bave danas - akonomsku krizu i njen uticaj. Autor pokušava da izdvoji one elemente u lokalnim budžetima koji bi mogli da ukazu na fi-nansijsku neravnotežu na lokalnom nivou u Sloveniji. Promene koje bi mogle da budu posledica ekonomske krize autor pokušava da utvrdi na jednom reprezentativnom uzorku opštinskih budžeta. Ipak, sve do 2008. godin, kada su objavljeni poslednji dostupni podaci o budžetu, autoru nije pošlo za rukom da izdvoji bilo kakve ozbiljne promene koje bi bile sistemski povezane sa ekonomskom situacijom u zemlji.
Pages: 31-37Strane: 31-37
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2010_57_4_tmx_0.svg