Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Ecodesign in the Context of Customer’s and Producer’s Point of WiewEkodizajn u kontekstu stavova potrošača i proizvođača
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2010.56.6 Number: 56 Year: 2010 UDC: 005.6:502 ; 658.56 ; 005.53:502.1 ; 366.626 [tmx] [bow]
Matjaž Maletič
Institution: University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences
Matjaž Maletič
Damjan Maletič
Institution: University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences
Damjan Maletič
Boštjan Gomišček
Institution: University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences
Boštjan Gomišček
Abstract
The present study reviews the attitudes and behaviours of the customers toward products which are “respectful” for the environment. To address the issue in a wider perspective, this paper also encompasses various aspects of ecodesign from producer’s point of view. Two surveys were conducted. The purpose of the first survey was to investigate the awareness and intention of the Slovenian customers to purchase green products, their perceptions and attitudes towards green products. The second survey was directed to organizations to examine their attitudes toward green products and environmental issues. The study revealed that the green products have substantial awareness among Slovenian customers. The results received from the study were illuminating, and encourage the possibility for integration of environmental aspects into products, since 94 percent of respondents expressed a desire for more “green” products available on the market. For the customers the most important quality characteristics of the product are: quality, usability and practicality followed by environmental ones. Survey results indicate that environmental concern plays a fundamental role in organizations. According to the results, concern for the environment is the most important criteria that encourage organizations to introduce environmental management system (EMS) standard (mean=4,2 on a scale of 5).
Apstrakt
U ovoj studiji razmatramo stavove i reakcije potrošača prema proizvodima koji se u okruženju smatraju „vred-nim poštovanja“. Da bismo ova pitanja posmatrali u široj perspektivi, u ovom radu obuhvatamo i različite aspekte ekodizajna sa tačke gledišta proizvođača. Sproveli smo dva istraživanja. Svrha prvog istraživanja bila je da istraži svest i namere slovenačkih potrošača da kupuju ekološki ispravne (zelene) proizvode, njihova shvatanja i stavove u odnosu na ovakve proizvode. U drugom istraživanju okrenuli smo se organizacijama sa ciljem da istražimo njihove stavove u odnosu na ekološki prihvatljive proizvode i u odnosu na pitanja zaštite životne sredine. Studija je pokazala da je svest potrošača u Sloveniji u vezi sa ekološki prihvatljivim proizvodima na veoma visokom nivou. Rezultati do kojih smo došli u studiji bili su veoma korisni i ohrabrili su nas u pogledu mogućnosti da se u proizvode ugrade i aspekti zaštite životne sredine, pošto je 94% ispitanika izrazilo želju da na tržištu bude više „zelenih“proizvoda. Po mišljenju potrošača, najznačajnije karakteristike kvaliteta proizvoda su: kva-liet, korisnost i praktičnost, a onda slede kvaliteti koji se odnose na životnu sredinu. Rezultati istraživanja ukazuju da briga o životnoj sredini predstavlja osnovno pitanje za organizacije. Prema rezultatima, briga o zaštiti životne sredine predstavlja njaznačajniji kriterijum u skladu s kojim organizacije uvode standard sistema upravljanja životnom sredinom (EMS) (srednja vrednost=4,2 na skali od
Pages: 43-52Strane: 43-52
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2010_56_6_tmx_0.svg