Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
A Model of Supply Chain with Possible Transshipmens Between RetailsModel lanca snabdevanja sa preraspodelom zaliha između maloprodajnih objekata
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2010.54.3 Number: 54 Volume: XV Year: 2010 UDC: 005.552.1 ; 658.7/.8 [tmx] [bow]
Mohamed Abu Gaben1, ,
Institution: Al Quds Open University, Gaza, Palestine
Mail: mohamedgubeen@yahoo.com
Mohamed Abu Gaben1, ,
Institucija: 1Al Quds Open University, Gaza, Palestine
E-pošta: mohamedgubeen@yahoo.com
Slobodan Krčevinac
Institution: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
Slobodan Krčevinac
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Mirko Vujošević
Institution: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
Mail: mirkov@fon.bg.ac.yu
Mirko Vujošević
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
E-pošta: mirkov@fon.bg.ac.yu
Abstract
A supply chain with three stages - manufacturer, distributor and retail facilities - is considered. Stochastic demand is met on retail level. Retail facilities replenish their inventory periodically from the distribution centre and this is supplied from manufacturer on a periodical basis. Retail inventory is reviewed at the end of each period and new order is placed to the distribution centre. The following two supplying replenishment rules are considered: a) there is no transshipment between retails, and b) transshipment between retails is allowed. A mathematical model was developed for minimizing total inventory cost when demand is deterministic. The model was implemented using the AMPL modelling language. Optimal solutions for different scenarios, i.e. different sets of deterministic demand, are obtained using this model. These solutions are used as input data for new model which finds a compromise solution to minimizing the total regret. The total regret is defined as the sum of the differences between the total inventory cost obtained using compromise solution and the total inventory cost obtained using optimal solution for a given scenario. Experimental results show that implementing transshipment between retails may reduce total inventory cost.
Apstrakt
U ovom radu opisuje se model lanca snabdevanja sa tri karike: dobavljač, distributivni centar i maloprodaja. Tražnja je slučajnog karaktera i zadovoljava se u objektima maloprodaje. Maloprodavci se periodično (dnevno) snabdevaju iz distributivnog centra, a ovaj jednom u nekoliko perioda (jednom nedeljno), od dobavljača. Zalihe se kontrolišu na kraju perioda, i naručuju za sledeći period. Razmatraju se dva sistema snabdevanja: a) kada ne postoji poprečno snabdevanja između objekata maloprodaje i b) kada postoji mogućnost preraspodele zaliha izme|u maloprodavaca. Razvijen je polazni matematički model za nalaženje optimalne politike snabdevanja kojom se minimiziraju ukupni troškovi za determinističku tražnju. Model je implementiran u modelujućem jeziku AMPL i korišćen je za odreživanje ulaznih podataka za sledeći, složeniji model u kojem se traži najbolja politika snabdevanja za slučaj stohastičke tražnje. Kao kriterijumska funkcija koristi se ukupno žaljenje koje se računa kao zbir razlike ostvarenih troškova za slučajnu tražnju u odnosu na optimalne troškove kada bi tražnja bila deterministička. Izvršeni su eksperimenti sa hipotetičkim podacima i data je analiza i poređenje različitih sistema funkcionisanja lanca snabdevanja.
Pages: 21-29Strane: 21-29
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2010_54_3_tmx_0.svg