Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Business Intelligence System Development Over Document Meta Data in the OrganizationRazvoj sistema poslovne inteligencije nad meta podacima dokumenata u organizaciji
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2010.54.1 Number: 54 Volume: XV Year: 2010 UDC: 005. 21:352 (497. 4) [tmx] [bow]
Milija Suknović
Institution: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
Milija Suknović
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Miloš Jovanović
Institution: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
Miloš Jovanović
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Boris Delibašić
Institution: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
Boris Delibašić
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Milan Vukićević
Institution: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
Milan Vukićević
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Abstract
Business intelligence is an active field of research and practice. Although the field is young, it offers a lot of solutions, mainly intended for better reporting and analysis, which would support the decision making process at all levels of decision making. As the decision process is part of every area of human endeavor, so are business intelligence systems becoming part of many different areas of management. Nevertheless, there are specific business topics for which there are still no record of business intelligence application. One such topic is Document Management Systems (DMS), which are also carrying informational potential for better decisions, that could be harnessed in building a business intelligence system. This paper describes such an effort, which solves the identified needs for quality information by building a business intelligence system over document meta-data within the organization.
Apstrakt
Poslovna inteligencija je aktivno područje istraživanja i primene. Iako je oblast mlada, nudi dosta rešenja, prvenstveno namenjena boljem izveštavanju i analizi koji će podržati proces donošenja odluke, na svim nivoima odlučivanja. Kako je proces odlučivanja prisutan u svakoj oblasti ljudskog delovanja, tako i sistemi poslovne inteligencije postaju prisutni u najrazličitijim oblastima organizovanja. Ipak, postoje oblasti poslovanja sa svojim specifičnostima za koje ne postoje opisi dosadašnje primene poslovne inteligencije. Jedna takva oblast su i sistemi za upravljanje dokumentacijom, koji nose informacioni potencijal za odlučivanje koji je moguće iskoristiti građenjem sistema poslovne inteligencije. Ovaj rad opisuje ovakav jedan poduhvat, koji primećene potrebe za kvalitetnim informacijama rešava izgradnjom sistema poslovne inteligencije nad meta-podacima dokumentacije u organizaciji.
Pages: 5-13Strane: 5-13
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2010_54_1_tmx_0.svg