Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
E-commerce, Slovenian Attorneys and Social Responsibility – in Search of a LinkE-trgovina, advokati u Sloveniji i društvena odgovornost – kako su povezani
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2009.53.7 Number: 53 Volume: XIV Month: 12 Year: 2009 UDC: 004.738.5:347.9(497.4) [tmx] [bow]
Dolores Modic
Institution: School of Business and Management Novo mesto
Mail: dolores.modic@guest.arnes.si
Dolores Modic
Institucija: Škola za Business i Management, Novo mesto,
E-pošta: dolores.modic@guest.arnes.si
Malči Grivec
Institution: School of Business and Management Novo mesto
Mail: malci.grivec@guest.arnes.si
Malči Grivec
Institucija: Škola za Business i Management, Novo mesto,
E-pošta: malci.grivec@guest.arnes.si
Abstract
E-commerce is today almost a neccesity in any organisation, including the attorneyship, as a part of the judiciary system. In comparison to other parts of the judiciary system, the advocacy represents an independent public service, which makes it more sensitive to changes in its environment. The term social responsibility is generaly used in connection to private entities, whereas the role of the state and public organisations is often forgotten. Attorneys around the world have realized the impact of increased competiveness also in the legal areas and are therefore trying to adopt to the new demands of the »market« also via e-commerce. However, due to their specific line of business, where the social responsibility note is of the atmost importance, the area of e-commerce by attorneys is heavily regulated. In the paper we present the results of a study, which focuses on electronic filling and electronic communication as ussed by attorneys and attorneys offices and the results of the analysis of the web pages of Slovenian attorneys, and we put both results in the perspective of the increasing need for a greater social responsibilty of all organisations including those in the public sector.
Apstrakt
Za svaku organizaciju danas e-trgovina je skoro da predstavlja neminovnost, a to znači i za advokaturu kao deo pravosudnog sistema. U poređenju sa drugim oblastima pravosudnog sistema, advokatura je nezavisna javna delatnost što je čini osetljivijom na promene u okruženju. Termin društvena odgovornost obično se koristi u vezi sa fizičkim licima, a uloga države i javnih organizacija se često zaboravlja. Širom sveta advokati su shvatili kakav je uticaj sve veće konkurencije i u pravnom sistemy i stoga pokušavaju da se prilagode novim zahtevima „tržišta“ i putem e-trgovine. Ipak, zahvaljujući specifičnoj prirodi njihove struke, gde je elemenat društvene odgovornosti od velike važnosti, oblast e-trgovine u advokaturi je strogo regulisana. U ovom radu predstavljamo rezultate studije o elektronskom popunjavanjem obrazaca i elektronskoj komunikaciji advokata i advokatskih kancelarija, kao i rezultate analize veb-stranica slovenačkih advokata, i ove rezultate posmatramo kroz perspektivu sve izraženije potrebe za većom društvenom odgovornošću svih organizacija, uključujući i organizacije u javnom sektoru.
Pages: 47-55Strane: 47-55
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2009_53_7_tmx_0.svg