Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Advantages and Disadvantages of Project FinancingPrednosti i nedostaci projektnog finansiranja
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2009.52.4 Number: 52 Volume: XIV Month: 9 Year: 2009 UDC: 005.8 [tmx] [bow]
Slađana Benković
Institution: Faculty of Organizational Sciences, Belgrade
Slađana Benković
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Miloš Milosavljević
Institution: Faculty of Organizational Sciences, Belgrade
Miloš Milosavljević
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Abstract
The initial decisions on the project involves many issues of great importance. The decision complexity derived from the fact that compound and financially demanding projects are acceptable only if expected social and economic benefits are more influential then costs associated with the project operationalization. According to the previous, project financing comes up as a potentially useful method that governments use for development promoting of the most important resources, or better still, for establishing new independent facilities at the places of major importance. This paper presents advantages and disadvantages of project financing, as one of the financing models, as well as circumstances in which it can be meaningful for investors. The paper particularly points out the fact that project financing is a kind of financing model that strives to satisfy all contract parts, taking into account their mutual interests and a return on joint investments as well.
Apstrakt
Odluka da se krene sa nekim projektom uključuje brojna pitanja koja su od velike važnosti. Kompleksnost odluke proizilazi iz činjenice da su složeni i finansijski zahtevni projekti jedino prihvatljivi ukoliko se očekivane socijalne i društvene koristi značajnije od troškova koji prate njihovu realizaciju. Shodno tome, projektno finansiranje pru`a potencijalno koristan način po kome država može promovisati razvoj svojih najvrednih resursa ili uspostaviti nezavisno proizvodno postrojenje, upravo tamo gde je ono i najpotrebnije. Ovim radom predstavljene su prednosti i nedostaci projektnog finansiranja kao jednog od mogućih modaliteta finansiranja, ali su prikazane i okolnosti kada projektno finansiranje može biti od značaja investitorima. Posebno je ukazano na činjenicu da ovaj model finansiranja nastoji zadovoljiti sve ugovorne strane, uzimajući u obzir njihov zajednički interes, ali i prinos koji ovaj modalitet finansiranja može da donese.
Pages: 31-39Strane: 31-39
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2009_52_4_tmx_0.svg