Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
The Learning Organization: Model of Organizational Structure or the Characteristic of the OrganizationOrganizacija koja uči: model organizacione strukture ili osobina organizacije
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2009.51.1 Number: 51 Volume: XIV Month: 4 Year: 2009 UDC: 005.71 [tmx] [bow]
Mirjana Petković
Institution: Faculty of Economics, Belgrade
Mirjana Petković
Institucija: Ekonomski fakultet, Beograd
Abstract
The paper draws on the dilemma of whether a learning organization is a new model of organizational design, or is just a composite of certain characteristics which need to be developed in the existing and, within literature and practice, known models of organizational structure. The author approaches this dilemma by trying to explain the concept of organizational learning, on which the phenomenon of learning organization is based, the learning types and processes, and consequently suggesting in that way a logical conclusion. The starting point of the paper is that the construct »learning organization« refers to the description of the characteristics of the model, and not on the model per se.
Apstrakt
U radu se polazi od dileme da li je organizacija koja uči novi pojavni oblik, odnosno model organizacionog dizajna, ili je u pitanju samo skup novih karakteristika koje treba razviti u nekom od postojećih, u literaturi i praksi poznatih, oblika ili modela organizacione strukture. Razre{avanje ove dileme autor nastoji da postigne tako što je prvo objašnjen pojam organizacionog učenja, na kojem se zasniva fenomen organizacije koja uči, vrste i proces učenja, da bi se logički nametnuo određeni zaključak kojim se daje odgovor na postavljenu dilemu. Polazni stav rada jeste da je sintagma »organizacija koja uči« zapravo opis karakteristika određenog modela strukture, a ne model kao takav.
Pages: 5-11Strane: 5-11
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2009_51_1_tmx_0.svg