Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
The human resource management positioning in the new economyPozicioniranje upravljanja ljudskim resursima u novoj ekonomiji
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2008.49-50.3 Number: 49-50 Volume: XIII Month: 12 Year: 2008 UDC: 005.96 [tmx] [bow]
Ivana Jošanov
Institution: The Business College of Professional Studies, Novi Sad
Ivana Jošanov
Institucija: Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
Abstract
The development of information-communication technologies and the Internet has instigated the economic growth in highly developed countries, which is known in literature as the new economy. Human resource management in newborn, innovative companies plays one of the most important roles, the one which is based on creative digital strategies. This paper observes basic theoretical postulates of these companies, their approaches to human resource management, the overview of new workplaces which are planned by infrastructure that is based on the Internet and ICT, as well as the work place analysis of a successful virtual company in our environment.
Apstrakt
Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija i Interneta podstakao je ekonomski rast u najrazvijenijim zemljama, u literaturi poznat kao nova ekonomija. Upravljanje ljudskim resursima u novonastalim, inovativnim kompanijama dobilo je jednu od najznačajnijih uloga u njihovoj postavci, koja se zasniva na kreativnim digitalnim strategijama. Ovaj rad obuhvata osnovne teorijske postavke ovih kompanija, njihove pristupe upravljanju ljudskim resursima, pregled novonastalih radnih mesta koje donosi infrastruktura zasnovana na Internetu i ICT, kao i analizu radnih mesta jedne uspešne virtuelne kompanije u našoj sredini.
Pages: 23-29Strane: 23-29
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2008_49-50_3_tmx_0.svg