Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Carbon Market“Karbonsko” tržište
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2008.49-50.13 Number: 49-50 Volume: XIII Month: 12 Year: 2008 UDC: 339.54:502.174/.175 [tmx] [bow]
Milica Latinović
Institution: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
Milica Latinović
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Abstract
The corporate social responsibility is a process driven by globalization, deregulation and privatization. Proponents of corporate social responsibility are keen to demonstrate that the businesses have responsibilities beyond the production of goods, services and profit making, and that socially responsible businesses can help solve important social and environmental problems. Hence, businesses perform best when they play a strong role in the communities in which they operate. Awareness of financial implications by climate change is growing among participants in the financial sector, especially after the ratification of the Kyoto protocol. The majority of regulations constrain emissions of greenhouse gases (GHG), and on the other hand they enable a purchase of the so-called emission credits within and out of the regulated area. All this led to the growth of market called “carbon market”, Carbon transactions are the contracts between two parties, where one party purchases a certain quantity og “emission” credits that it can further use as a buyer, from the other party. Emission credits are traded on the climate exchanges. Participants on the carbon market are various,such as corporations, individuals, and institutional investors. Carbon credits represent significant potential for investments, and investors can also diversify their portfolio with it, because this asset class shows low correlation with other asset classes. Potential benefits and risks associated with this asset class are yet to be researched.
Apstrakt
Korporativna društvena odgovornost predstavlja proces koji je pokrenut globalizacijom, deregulacijom i privatizacijom. Pristalice koncepta korporativne društvene odgovornosti žele da prikažu da organizacije nisu samo odgovorne za proizvodnju dobara i usluga, ne samo za stvaranje profita, već da njihova odgovornost seže mnogo dalje. Društveno odgovorna organizacija može pomoći da se razreše važni problemi vezani za društvo i ekologiju. Takodje može se reći da organizacije postižu najbolje rezultate kada imaju značajnu ulogu u društvenoj zajednici u kojoj funkcionišu. Svesnost o finansijskim implikacijama koje nose klimatske promene na organizaciju narasta medju učesnicima u finansijskom sektoru, naročito posle ratifikacije Kyoto protokola. Većina donetih regulative ograničava emisiju gasova koji izazivaju efekat staklene bašte (GHG) ali istovremeno dozvoljava i kupovinu takozvanih "emisionih"kredita u okviru i van oblasti u kojima se regulative primenjuju. Sve ovo dovelo je do narastanja tržišta koje koje se naziva "karbonsko" tržište. Karbonske transakcije predstavljaju ugovore medju dvema stranama, gde jedna strana kupuje od druge strane odredjenju količinu "emisionih"kredita koje kupac može koristiti. "Emisionim" kreditima se može trgovati na formiranim klimatskim berzama. Učesnici na ovom tržištu su različiti, i pored korporacija mogu se javiti i individualni i institucionalni investitori. Karbonski krediti predstval-jaju značajan potencijal za ulaganje, takodje investitori mogu diverzifikovati svoj portfolio jer ova klasa aktive pokazuje malu korelaciju sa drugim klasama aktive. Potencijalne koristi i rizici vezani za ovu klasu aktive moraju se istraživati.
Pages: 101-109Strane: 101-109
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2008_49-50_13_tmx_0.svg