Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
The role of hrm function in serbian companies:challenges and limitationsUloga funkcije upravljanja ljudskim resursima u srpskim preduzecima: izazovi i ograničenja
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2008.49-50.11 Number: 49-50 Volume: XIII Month: 12 Year: 2008 UDC: 005.96(497.11) [tmx] [bow]
dr Biljana Bogićević Milikić
Institution: Faculty of Economy, University of Belgrade, Serbia
dr Biljana Bogićević Milikić
Institucija: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Abstract
The renewal of the transition process, the liberalisation of economy and the entrance of foreign companies caused, altogether, considerable changes concerning the development of the HRM function in Serbia. Regardless of the changes which have taken place in the last few years, there is still no relevant research in Serbia which will confirm or disprove this trend. Thus, the aim of this paper is to investigate what the role of the HRM function in Serbia is today, and whether there are some limitations to the faster convergence of Serbian HRM practices toward contemporary HRM trends. In order to examine the role of the HRM function in Serbia, we carried out an exploratory research in 38 companies (with more than 66,000 of employees) which operate in Serbia, by using a questionnaire. The research results pointed out a few important conclusions indicating some changes did occur regarding the organizational position of the HRM function. However, Serbia still lacks competent HRM specialists regardless of the fact that Serbian HR departments are overstaffed.
Apstrakt
Obnavljanje procesa tranzicije, liberalizacija privrede i ulazak stranih kompanija izazvali su značajne promene u razvoju funkcije ULjR u Srbiji. Uprkos promenama koje su se desile poslednjih godina, još uvek ne postoje relevantna istraživanja u Srbiji koja bi potvrdila ili opovrgla ovaj trend. Zato je cilj ovog rada da istraži kakva je uloga ULjR funkcije u Srbiji danas i da li postoje neka ograničenja njenom bržem približavanju savremenim ULjR trendovima. Da bismo ispitali mesto ULjR funkcije u Srbiji, uradili smo eksplorativno istraživanje u 38 preduzeca (sa više od 66.000 zaposlenih) koja posluju u Srbiji, korišcenjem upitnika. Rezultati istraživanja su ukazali na nekoliko važnih zaključaka koji su potvrdili da je do izvesnih promena u organizaciji ULjR funkcije došlo. Međutim, Srbiji još uvek nedostaju kompetentni ULjR stručnjaci uprkos činjenici da sektori ULjR u Srbiji zapošljavaju prevelik broj zaposlenih.
Pages: 83-91Strane: 83-91
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2008_49-50_11_tmx_0.svg