Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Competitiveness through Entrepreneurship: an International AnalysisKonkurentnost putem preduzetništva: međunarodna analiza
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2008.47-48.5 Number: 47-48 Volume: XIII Month: 4 Year: 2008 UDC: 005.332.4:005.96 [tmx] [bow]
Isabel Martins
Institution: Jean Piaget University of Cape Verde
Isabel Martins
Institucija: Univerzitet Jean Piaget , Zelenortska ostrva
Ana Martins
Institution: Glamorgan Business School, UK
Ana Martins
Institucija: Poslovna škola Univerziteta Glamorgan, Velika Britanija
Orlando Petiz
Institution: European Industrial and International Research Centre (NEEII) University of Minho, Portugal
Orlando Petiz
Institucija: Evropski Centar za industrijska i međunarodna istraživanja (NEEII) Univerzitet Minho, Portugal
Abstract
During the last decade there has been a vocal discussion pertaining to economic growth. Nevertheless, a consensus has not been reached among the different studies and various authors. Moreover, while some focus upon the economic growth based on the traditional resources, others choose to highlight the technological changes, and others still pay special attention to the innovation phenomenon. The latter surpasses the technological change phenomenon to a large extent. In light of the above, this paper endeavours to reflect, question and relate those factors on which hinge the importance of the human resources in the economic dynamism. Yet, in order for these HR, in effective terms, to become a strategic organizational asset, there is a need to verify whether the education that is supplied by the market does indeed perpetrate the entrepreneurial future capacity. This analysis is related to the fact that we are experiencing the upsurge of a new economic reality, already labelled as an economy based on knowledge where learning takes on a fundamental role. Nevertheless, because the economic agents’ reactions towards this new reality appear to be conflicting we shall endeavour to analyse the extent to which the perceptions’ of the students are indeed influenced as a result of the responses of the Portuguese students taking Human Resource Management and Management degrees. The objective of this paper is to verify whether the aforementioned degrees do indeed instil dynamism within the minds of the assets of the future labour market so as to promote proactive and entrepreneurial behaviours. The findings seem to demonstrate that the reason for the weak existing entrepreneurial characteristics within the people, seem to be related to the course and the geographical as such.
Apstrakt
Tokom poslednje decenije vodila se živa rasprava u vezi sa ekonomskim razvojem. Ipak, među mnogim autorima i u mnogim studijama nije postignut kompromis. Šta više, dok neki u težište stavljaju ekonomski rast zasnovan na tradicionalnim resursima, drugi radije naglašavaju tehnološke promene, a treći, opet, posebnu pažnju poklanjaju fenomenu inovacija. Ovaj poslednji u velikom stepenu nadmaša fenomen tehnoloških promena. U svetlu gore navedenog, u ovom radu analiziramo, ispitujemo i dovodimo u vezu faktore koji određuju značaj ljudskih resursa (HR) u ekonomskoj dinamičnosti. Ipak, da bi ovi HR postali strateški organizacioni kapital u efektivnom smislu,treba da se utvrdi da li nauk koji dobijamo od tržišta zaista utiče na preduzetničke sposobnosti u budućnosti. Ova analiza se odnosi na činjenicu da smo u ovom trenutku svedoci uspona nove ekonomske realnosti, koja se već naziva ekonomijom zasnovanom na znanju, i u kojoj osnovnu ulogu ima učenje. Ipak, pošto su reakcije ekonomskih činilaca na ovu novu realnost izgleda suprotstavljene, pokušaćemo da analiziramo do kog stepena zaista postoji uticaj na percepcije studenata, a na osnovu odgovora studenata u Portugaliji koji studiraju na Odseku za upravljanje ljudskim resursima i Odseku za upravljanje. Naš cilj u ovom radu jeste da utvrdimo da li gore navedena zvanja zaista podstiču dinamičnost u umovima onih koji će predstavljati vrednost na tržištu radne snage u budućnosti, tako što će promovisati proaktivno i preduzetničko ponašanje. Zaključci do kojih smo došli ukazuju na to da su razlozi za slabo predizetničko opredeljenje ljudi izgleda vezani za studije i za geografsku oblast kao takvu.
Pages: 44-58Strane: 44-58
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2008_47-48_5_tmx_0.svg