Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Differential Responses to Managerial Incentives among Workers: Case StudyRazličite reakcije radnika na stimulacije menadžera: studija slučaja
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2008.47-48.3 Number: 47-48 Volume: XIII Month: 4 Year: 2008 UDC: 005.32 [tmx] [bow]
Khalid Alrawi
Institution: Al-Ain University of Science and Technology
Khalid Alrawi
Institucija: Al-Ain Univerzitet ua nauku i tehnologiju
Abstract
There is considerable interest and debate over the effectiveness of managerial incentives MI. The paper examines the impact of sub-culture on preferences kinds of managerial incentives. The purpose is to investigate the popular assumption that cultural differences exist at this level and to see whether these differences have an impact on MI effectiveness. An experimental design is used to test a series of hypotheses based on a sample of Indians and Egyptians employees. The study was taken in Abu Dhabi, United Arab Emirates. It is found that despite the existence of cultural differences at an ethnic level, culture does not appear to have a significant impact on employee responses to MI. Finally the study also provides evidence that further validates a scale used for measurement of culture.
Apstrakt
U ovom radu analiziramo uticaj supkulture na preference kod stimulacija u upravljanju. Naša namera je da istražimo uobičajeno mišljenje da na ovom nivou postoje razlike u kulturi i da utvrdimo da li ove razlike utiču na efektivnost MI. Nizhipoteza testirali smo pomoću jednog eksperimentalnog projekta zasnovanog na zaposlenima, Indijcima i Egipćanima.Studija je sprovedena u Abu Dabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Zaključeno je da, uprkos tome što razlike naetničkom nivou postoje, kultura ipak nema značajnog uticaja na reakcije zaposlenih na MI. Konačno, u studiji smoprikazali i podatke koji dodatno potvrđuju vrednost skale koju smo koristili za merenje kulture.
Pages: 28-38Strane: 28-38
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2008_47-48_3_tmx_0.svg