Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Earned Value Management From Government Contracts to the Project Management UniverseUpravljanje zarađenom vrednošću Od vladinih ugovora do širokog spektra upravljanja projektima
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2008.47-48.2 Number: 47-48 Volume: XIII Month: 4 Year: 2008 UDC: 005.8 [tmx] [bow]
Wayne F. AbbaWayne F. Abba
Abstract
Earned Value Management originated in the 1960s as a technique to manage large contracts in the United States Department of Defense. Over many years and many hundreds of contracts, EVM proved its value as the best way to measure progress in achieving contract objectives and to estimate the cost at completion. EVM now is mandatory for all United States government agencies. Their budget requests must include strong business cases exhibiting effective use of EVM, both for government and contractor effort.
Apstrakt
Upravljanje stečenom vrednošću nastalo je 1960-ih godina kao tehnika kojom se upravljalo velikim ugovorima u Ministarstvu odbrane SAD. Tokom godina i posle stotina ugovora, pokazalo se da EVM (upravljanje stečenom vrednošću) predstavlja najuspešniji način merenja napretka u postizanju ugovorenih ciljeva i procene troškova po završetku posla. Sada je primena UZV obavezna za sve vladine agencije u SAD. Njihova potraživanja sredstava moraju da sadrže i ubedljive poslovne situacije u kojima je prikazana efektivna primena EVM, kako za vladu tako i za izvođača.
Pages: 13-26Strane: 13-26
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2008_47-48_2_tmx_0.svg