Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Justification of Coal Exploitation from the "Cerje – Jovačko Polje" DepositOpravdanost eksploatacije uglja iz ležišta "Cerje - Jovačko Polje"
Underground Mining Еngineering, Professional paper [pdf]Podzemni radovi, Stručni rad [pdf]
ID: 2.2012.21.2 Number: 20 Volume: XX Month: 12 Year: 2012 UDC: 62 [tmx] [bow]
Nebojša Vidanović
Institution: University in Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Belgrade
Mail: vidanovic@rgf.bg.ac.rs
Nebojša Vidanović
Institucija: Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
E-pošta: vidanovic@rgf.bg.ac.rs
Rade Tokalić
Institution: University in Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Belgrade
Mail: tokalic@rgf.bg.ac.rs
Rade Tokalić
Institucija: Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
E-pošta: tokalic@rgf.bg.ac.rs
Saša Mitić
Institution: Mining Institute Belgrade, Zemun
Mail: podzemna@ribeograd.ac.rs
Saša Mitić
Institucija: Rudarski institut d.o.o., Zemun
E-pošta: podzemna@ribeograd.ac.rs
Abstract
In this paper, the problem of the one of the deposits in PE - PEU "Cerje - Jovačko Polje", located in the Despotovac basin, currently not in production phase, was solved. Deposit was opened with two parallel inclines and exploring mining operations are not finished. Within this deposit, certified balance reserves are 6,156,970 t.
Apstrakt
U okviru ovog rada rešavan je problem jednog od ležišta koje trenutno nije u fazi eksploatacije u okviru JP za PEU i to ležište "Cerje – Jovačko Polje" u Despotovačkom ugljenom basenu. Ležište je samo započeto sa otvaranjem izradom dva paralelna niskopa i nije dovršeno istraživanje rudarskim radovima. U okviru ovog ležišta overene bilansne rezerve su 6.156.970 t.
Keywords: coal, coal zone, Despotovac, Cerje-Jovacko PoljeKljučne reči: ugalj, ugljonosna zona, Despotovac, Cerje - Jovačko polje
Pages: 89-95Strane: 9-15
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\2_2012_21_2_tmx_0.svg