Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Possibilities of Geological CO2 Storage in Depleted/partially Depleted Layers of Hydrocarbons in North East SloveniaMogućnosti geološkog skladištenja CO2 u osiromašenim/delimično osiromašenim slojevima ugljovodonika u severo-istočnoj Sloveniji
Underground Mining Еngineering, Review paper [pdf]Podzemni radovi, Pregledni rad [pdf]
ID: 2.2012.21.11 Number: 20 Volume: XX Month: 12 Year: 2012 UDC: 62 [tmx] [bow]
Marijan Kraljić
Institution: Nafta-Geoterm d.o.o., Lendava
Mail: marijan.kraljic@nafta-geoterm.si
Marijan Kraljić
Institucija: Nafta-Geoterm d.o.o., Lendava
E-pošta: marijan.kraljic@nafta-geoterm.si
Abstract
The quantities of produced CO2 in industrial processes in the world as well as in Slovenia are increasing yearly. Releasing CO2 into the atmosphere has negative impact on the climate as CO2 is one of the most important greenhouse gases. One possibility of reducing CO2 emissions into the atmosphere is by capturing CO2 in industrial processes, transporting and injecting it into suitable underground geological structure or geological storage. The most appropriate area in Slovenia for geological CO2 storage is in Northeast Slovenia where potentially suitable layers for storing CO2 can be found, namely the depleted or partially depleted oil and gas layers, saline aquifers and coal layers. The depleted or partially depleted layers of oil and gas from the oil and gas layers Petišovci are proposed as test layers for storing CO2 mainly because of extensive geological, geophysical, well and surface infrastructure data and especially because in the process of storing gas, additional large quantities of oil could be produced (EOR).
Apstrakt
Količine proizvedenog CO2 u industrijskim procesima u svetu, kao i u Sloveniji, svake godine su u porastu. Oslobađanje CO2 u atmosferu ima negativan uticaj na klimu, pošto je CO2 jedan od najvažnijih uzročnika efekta staklene bašte. Jedna od mogućnosti smanjenja emisije CO2 u atmosferu je zarobljavanje CO2 u industrijskim procesima, a zatim njegov transport i ubrizgavanje u odgovarajuće podzemne geološke strukture ili geološko skladištenje. Najpogodniji prostor u Sloveniji za geološka skladištenja CO2 je u severo-istočnoj Sloveniji, gde se nalaze potencijalno pogodni slojevi za čuvanje CO2, kao što su osiromašeni ili delimično osiromašeni slojevi nafte i gasa, slane izdane i ugljeni slojevi. Osiromašeni ili delimično osiromašeni slojevi nafte i gasa iz ležišta Petišovci su predloženi kao test slojevi za skladištenje CO2 uglavnom zbog obimnih geoloških i geofizičkih podataka, kao i podataka o bušotinama i infrastrukturi na površini, a posebno što u procesu skladištenja gasa otvara mogućnost proizvodnje velikih količina nafte (EOR).
Keywords: geological CO2 storage, depleted layers, partially depleted layers, Enhanced Oil Recovery (EOR), CO2 storage capacity, saline aquifers, oil-gas field PetišovciKljučne reči: geološko skladištenje CO2, osiromašeni slojevi, delimično osiromašeni slojevi, povećanje iskorišćenja naftnih ležišta (EOR), CO2 kapacitet, slane izdani, ležište nafte i gasa Petišovci
Pages: 161-168Strane: 65
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\2_2012_21_11_tmx_0.svg