Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Databases of spatial information system of mines with underground miningBaze podataka prostornog informacionog sistema rudnika sa podzemnom eksploatacijom
Underground Mining Еngineering, Review [pdf]Podzemni radovi, Pregledni rad [pdf]
ID: 2.2006.15.8 Number: 15 Volume: XIII Month: 12 Year: 2006 UDC: [tmx] [bow]
Slobodan Dimitrijević
Institution: Faculty of Mining and Geology, Belgrade
Slobodan Dimitrijević
Institucija: Rudarsko-geološki fakultet, Đušina 7, Beograd
Aleksandar Milutinović
Institution: Faculty of Mining and Geology, Belgrade
Aleksandar Milutinović
Institucija: Rudarsko-geološki fakultet, Đušina 7, Beograd
Abstract
Development of informatics technology and specific properties of underground mining, has advantageous effect on formation of spatial information system (SIS) aimed to monitoring and recording the state and the change of state in the space from the very moment of opening the mine, through its exploitation to closure or revitalization of the same.
Apstrakt
Podzemna eksploatacija mineralne sirovine predstavlja kompleksnu tehničko-tehnološku delatnost specifičnu po sta-lnim promenama stanja u prostoru, različitim pojavama, veli-kom broju različitih objekata kako u pogledu vrste i namene tako i po svojim veličinama, odnosno gabaritima. S obzirom na razvoj informatičke tehnologije kao i specifičnosti podzemne eksploatacije, neophodno je stvaranje prostornog informa-cionog sistema (PIS) u cilju praćenja i evidentiranja stanja i promena stanja u prostoru od momenta otvaranja rudnika, njegove eksploatacije pa do zatvaranja ili revitalizacije.
Pages: 151-156Strane: 55-60
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\2_2006_15_8_tmx_0.svg